Sosyal İnovasyon İçin Avrupa Desteği Projesi

Sosyal İnovasyon İçin Avrupa Desteği Projesi

Proje Amaçları

Horizon 2020 programı kapsamında desteklenen ve İtalya’nın Emilia Romagna bölgesi Kalkınma Ajansı olan ERVET koordinatörlüğünde yürütülen ve Kasım 2017 ile Temmuz 2018 arasında uygulanacak olan Sosyal İnovasyon İçin Avrupa Desteği Projesi 4 ana amaca odaklanmaktadır;

  1. Avrupa’daki sosyal işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli inovasyon desteğinin verilmesi
  2. Mevcut sosyal inovasyon destekleme araçlarının tartışılması ve özellikle sosyal işletmelerin bilgi ve iletişim teknolojileri yolu ile rekabetçi yapılarının güçlendirilmesi, inovatif finans fırsatlarına erişimlerinin artırılması, yeni sosyal sorunlara yönelik faaliyet gösterilmesi, değer zinciri yaratılması ve uluslararasılaştırma
  3. Kamu ve özel sektör işbirliği ile tasarlanacak yeni sosyal inovasyon yaklaşımlarının tartışılması
  4. İlgili diğer kalkınma ajansları ve aktörlere proje çıktılarının yaygınlaştırılması

Avrupa’da benzer kalkınma ajansları arasında bir ortaklık yapısını da güçlendirmeyi amaçlayan projede Ankara Kalkınma Ajansı ile birlikte

  • IVACE - Instituto Valenciano De La Competitividad Empresarial (İspanya),
  • ERVET - Emilia Romagna Valorizzazione Economica Territoria Spa (İtalya)
  • Kainuun Etu Ltd. (Finlandiya)

Ortak olarak yer almaktadır.

Avrupa Komisyonu tarafından tanımı “Sosyal bir işletme, ana hedefi sahipleri veya hissedarları için kâr elde etmek yerine sosyal etkiye sahip olmak olan sosyal ekonomide bir operatördür. Pazar için girişimci ve yenilikçi bir tarzda mal ve hizmetler sağlayarak faaliyet gösterir ve kârlarını öncelikle sosyal amaçlara ulaşmak için kullanır” şeklinde yapılan sosyal işletmeler için bir model önerisi sunmayı amaçlayan projede aşağıdaki ana faaliyetler yer alacaktır;

İş Paketi 1: Proje Yönetim Faaliyetleri

1 ortaklık dokümanı, 1 Yönetim Kurulu, 1 başlangıç toplantısı  Bologna’da, 4 stratejik toplantı, 1 ortak iletişim platformu

İş Paketi 2: İleri Eşleşme: Ortak Çalıştaylar ve Karşılıklı Öğrenme

2.1: Avrupa’daki sosyal işletmelerin ihtiyaçlarına karşılayacak inovasyon desteği için model çalışmaları

2.2 Mevcut sosyal inovasyon destekleme araçlarının tartışılması

2.3: Kamu ve özel sektör işbirliği ile tasarlanacak yeni sosyal inovasyon yaklaşımlarının önerilmesi

İş Paketi 3: İletişim ve Yaygınlaştırma

3.1 ESSI’nin tanıtılması,

3.2 Sonuç ve çıktıların yaygınlaştırılması,

Proje sonucunda ise elde edilmek istenen temel çıktı Avrupa’da sosyal İnovasyon desteği için bir model önerisi sunacak olan bir politika dokümanı üretmektir. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar sonucunda Ankara’da sosyal İnovasyon konusunda doğrudan ve/veya dolaylı çalışan aktörlerle konu üzerine görüşmeler ve çalıştaylar yapılacaktır. Böylelikle Ankara’da ve Türkiye’de konu uzmanları ile iletişim imkanı oluşturan bir platform da kurulmuş olacaktır. Aynı zamanda bu alanda önde gelen Avrupa’daki Kalkınma Ajansları ile işbirliği olanakları da geliştirilmiş olacaktır.