Yerli Çip Üretene Destek Verilecek

MİLLİYET 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Kalkınma Ajansı, mikrodenetleyici (MCU), mikroişlemci (MPU) ve baskı devre kartı (PCB) tasarımı, üretimi ve ekosisteminin geliştirilmesine yönelik destek kullandıracak. Ajanstan yapılan açıklamaya göre, "2020 Yılı Mikrodenetleyici, Mikroişlemci ve Elektronik Devre Kartı Tasarımı, Üretimi ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Programı" çerçevesinde destek verecek.

Bıı kapsamda, gerekli şartları sağlayan kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilecek. Başvurular her ortağın işin belli bir bölümünü üstlenmesi yoluyla, başvuru sahibi önderliğinde bir konsorsiyum kurularak da yapılabilecek.

Başvuranların daha önce konuyla ilgili olarak, teklif ettikleri toplam proje bütçesinin en az yüzde 20'si kadar iş bitirmiş olmaları gerekecek. Ayrıca, desteğe başvuracak kurum ve kuruluşların elektrik ve elektronik, bilgisayar, makine mühendisliği gibi bölümleri olan ve Ankara'da bulunan en az bir üniversiteyle ortak olarak projeye başvurma zorunluluğu bulunacak.

En az yüzde 25

Destek oranı kar amacı gütmeyen kuruluşlar için yüzde 25-100, kar amacı güdenler içinse yüzde 25-75 oranında olacak. Çağrı kapsamında yalnız bir proje desteklenecek. Değerlendirme, en düşük bütçeye teknik ve metodolojik olarak en kaliteli proje teklifi veren başvuru sahibinin kazanması esasına dayanacak.

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden 6 Kasım'a kadar yapılabilecek. Taahhütname son teslim tarihi ise 13 Kasım olacak.

  

Küpürler