Ankara Bölge Planı 2014-2023

Ankara Bölge Planı 2014-2023:

Stratejiktir!

Kalkınmaya yönelik yol haritasını saptamakta ve sınırlı kaynaklarla uzun vadeli hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır.

Katılımcıdır!

Odağına insanı almakta ve yerel paydaşlarca yönlendirilmektedir.

Mekânsaldır!

Bölgeyi coğrafi, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla anlamayı, yerel potansiyeli harekete geçirmeyi ve mekansal stratejilerle bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmayı amaçlamaktadır.

Bütüncüldür!

Bölgedeki tüm yerel aktörleri bir araya getirmekte ve yatay bağlantılar kurmaya olanak sağlamakta,
Ulusal ve Ankara için yapılan tüm planları bir arada değerlendirmekte,
Ankara bölgesini kır ve kent, gelişmiş ve az gelişmiş katmanları arasındaki ilişkileri dikkate alarak bütünsel bir yaklaşımla ele almaktadır.

Dinamiktir!

Uygulanmaya başlandığı andan itibaren değişen bölge koşullarına paralel olarak değişebilmekte ve yenilenmektedir.