Kurumsal

Kalkınma Kurulu
Bölgenin gelişme hedefine yönelik olarak, Ankara'daki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetim temsilcilerinin oluşturduğu geniş bir kuruldur.
Devamını Gör
Teknik Destekler
Teknik Destek Programı Ankara'daki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına desteği amaçlar.
Devamını Gör
Mali Destekler
<p>Mali Destekler, "Faiz Desteği", "Faizsiz Kredi Desteği" ve " Doğrudan Finansman Desteği" olarak üçe ayrılır.</p>
Devamını Gör