Kalkınma Ajansları Erzurum'da bir araya geldi

Kalkınma Ajansları Erzurum'da bir araya geldi

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA) ev sahipliğinde Devlet Planlama Teşkilatı ile 26 Kalkınma Ajansı’nı buluşturan konferans üç gün sürdü.

Konferansın sonuç bildirgesinde, Kalkınma ajanslarının, bölgelerarası gelişmişlik farkların azaltılması ve tüm bölgelerin ulusal kalkınmaya katkı sağlaması amacına dönük yeni işlevler üstlenmeye hazır olduğu vurgulandı. Ayrıca, konferansta ortaya konulan görüşlerin raporlanarak en kısa zamanda oluşturulacak eylem planıyla hayata geçirileceği belirtildi.

Konferansın kapanış törenine, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Nahit Bingöl, 26 Ajans genel sekreteri ve yaklaşık 500 Ajans personeli katıldı.

Kapanış töreninde konuşan Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin 2023 hedefleri, kalkınma ajansları ve Kalkınma Bakanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yılmaz; "Mutlaka kurumsal yeniliklere ihtiyacımız var, Türkiye’nin bütün potansiyelini harekete geçirmeye ihtiyacımız var. İşte bu noktada kalkınma ajanslarımızın son derece stratejik bir rolü olduğuna inanıyorum" dedi.

Kapanış bildirgesi

İlki gerçekleştirilen ve üç gün süren konferansın kapanış bildirgesinde, konferansın tanışma ve ağ geliştirme, geçmiş uygulamaları değerlendirme, mevcut sorunları çözümleme, bilgi ve tecrübeleri paylaşma ve gelecek stratejileri ve öncelikleri temellendirme hedefine tam manasıyla ulaştığı vurgulandı.

Yeni bölgesel politikanın temel hedefinin bölgelerin rekabet gücünü artırmak ve bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak olduğu belirtilen bildirgede,kalkınma ajanslarının, yerel potansiyelin harekete geçirilerek bu hedeflere ulaşılmasında etken olduklarının bilincinde olduklarını dile getirildi.

Ajanslar kuruluşlarından itibaren kısa bir süre içerisinde kurumsallaşma çalışmalarında ciddi mesafe alındığının kaydedildiği bildirgede, "Ajanslar, bölgelerin kalkınma vizyonunu ve stratejilerini katılımcı bir anlayışla belirlemiş, bu vizyona ulaşmak üzere çalışmaya ve bölgedeki kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarına teknik ve mali destek sağlamaya başlamıştır. Konferansta, beş ana tema çerçevesinde oturumlar gerçekleştirildi" denildi.

Bildirgede ayrıca, "Ajans sisteminin daha etkili kılınması, ajans organlarının teşkili ve organlar arasındaki görev dağılımının gözden geçirilmesi, genel sekreterliğin daha hızlı ve etkili karar alıp uygulayabilmesi önemlidir. Ajanslar, mali destek uygulamalarının ötesinde, bölgesel kalkınmada yönetişim ve işbirliğinin geliştirilmesi, stratejilerin tespiti, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırımların artırılması hususlarında işlev icra etmeye istekli ve kararlıdır. Ajanslar, önümüzdeki dönemde, bölge içi koordinasyon, ulusal ve uluslararası fon yönetimi, bölge tanıtımı ve sınır ötesi işbirlikleri oluşturma konusunda aktif ve cesur adımlar atarak kalkınma sürecini şekillendirecektir. Bölge planlamada edinilen deneyim, 2013 sonrası için geliştirilecek bölgesel gelişme stratejileri açısından önemli bir kazanımdır. Bölge düzeyinde yürütülecek çalışmalar ile 10’uncu Kalkınma Planlama çalışmalarına yerel bilgi aktarılacak, geri bildirim sağlanacak. Yeni dönemde bölgesel gelişme stratejilerinin geliştirilmesinde analiz ve modelleme çalışmalarına ağırlık verilecek. Bu süreçlerde ajansların kapasitesinden azami düzeyde yararlandırılacak. Oluşturulan komiteler mevzuat düzenlemeleri, inceleme ve araştırma alanlarında somut çıktılar ortaya koyacak. Destek programlarının, bölge planı ve stratejilerine uygun olarak bölgenin rekabet üstünlüklerine odaklanması sağlanacak. Güdümlü proje destek sistemi ele alınacak, uygulama süreci iyileştirilecek. Ajansların kuruluş amacı ve üstlenecekleri roller konusunda merkezi kamu kuruluşları öncelikli olmak üzere bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarına hız verilecek. Ajansların tanınırlığının artırılması için Kalkınma Bakanlığı ulusal düzeyde tanıtım kampanyası düzenleyecek. Ajanslar arası işbirliği ve ağ oluşumu geliştirilmesi, başarı örneklerinin paylaşılması iyi uygulamaların yaygınlaştırılması asıl olandır. Gerek ‘Kalkınma Bakanlığı’nda gerekse ajanslarda beşeri kaynakların vasıflarının daha nitelikli kılınması önceliklidir. Yatırım destek hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, yatırım destek ofislerinin daha aktif olmaları ve amaca uygun şekilde ajans çalışmalarına ve bölgesel kalkınmaya katkı verebilmeleri gözetilecek. Başta girişim sermayesi olmak üzere yeni finansman mekanizmaları geliştirilmesi yönünde atılan adımlara devam edilecek. Konferansta ortaya konulan görüşler bir rapora bağlanacak ve en kısa zamanda oluşturulacak eylem planı ile hayata geçirilecek. Kalkınma ajansları, bölgelerarası gelişmişlik farkların azaltılması ve tüm bölgelerin ulusal kalkınmaya katkı sağlaması için üstlendiği rolü yerine getirecek ve bu amaçlara dönük yeni işlevler üstlenmeye hazırdır." denildi.

Bakan Yılmaz: "Kalkınma Ajansları bir ağın parçası"

Kapanış bildirgesinin ardından konuşan Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, dünyada kartların yeniden karıldığı bir dönemde Türkiye'nin 21'inci Yüzyıl'da yeni bir atılım yapma sürecinde olduğunu belirterek, "2023 yılında 2 trilyon dolardan fazla bir ekonomi hedefliyoruz" dedi.

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Kalkınma Ajansları'nın birbirinden bağımsız izole yapılar olmadığını, tüm ülkeye yayılmış bir Ağın parçası olduklarını belirtti. Ajansların kendi bölgelerine, illerine göre farklılaşmak durumunda olduğunu kaydeden Yılmaz, buna karşın tüm ajansların birbirleriyle etkileşim halinde olmak zorunda olduğunu söyledi. Ortak deneyimlerin ve iyi uygulama örneklerinin karşılıklı olarak paylaşılması gerektiğini ifade eden Bakan Yılmaz, bu tür konferans ve toplantılarla etkileşimin sağlanmasının çok anlamlı ve faydalı olacağını dile getirdi. Genç nüfusun Türkiye'nin önündeki en önemli artılardan biri olduğuna işaret eden Bakan Yılmaz şunları söyledi:

"Bu genç nüfus, maalesef ilelebet devam etmiyor. Bunu gelişmiş ülkelerden de biliyoruz. Şehirleşme, eğitim ve birçok faktöre paralel olarak nüfus artışında ciddi düşüş oluyor. Ülkenin demografik dinamiklerine baktığımız zaman nüfus artış hızının düştüğünü, ama genç nüfusun 15 - 20 yıl yine önemli bir paya sahip olacağını görüyoruz. Bu dönemler demografik fırsat penceresi olarak adlandırılan dönemlerdir. Ülkelerin en hızlı büyüdüğü, geliştiği dönemlerdir. Bir kere bu fırsatı kaçırdınız mı bir daha geriye dönüp kullanamıyorsunuz. Bu dönem çok özel bir dönem.

Önümüzdeki 15- 20 yıllık dönem çok hızlı bir şekilde büyüyeceğimiz, hızlı bir şeklde basmakları tırmanabileceğimiz bir dönem. Önümüzdeki dönem, her bakımdan istikrarlı ve hızlı biri şekilde kalkınmamızı yürütmemiz gereken bir dönem. Türkiye 2002'den bu yana bizim hükümetlerimiz döneminde çok hızlı bir büyüme yakaladı. 230 milyar dolarlık bir ekonomiden 2010 yılı verilerine bakarsak 740 milyar dolarlık bir ekonomi haline dönüştü. 8 yılda üç kattan daha fazla büyüdü. Önümüzdeki döneme bakarsak, 2023 vizyonu, yol haritamızı şekillendiriyor. 8 yılda üç kattan daha fazla büyüdüyse önümüzdeki 12 yılda aynı şeyi yapabilir, üç kattan daha fazla büyüyebiliriz. 2023 yılında 2 trilyon dolardan fazla bir ekonomi hedefliyoruz. " Kapanış töreninin sonunda Bakan Yılmaz, Birinci Kalkınma Ajansları Konferansı'na katılan personelin kendi aralarında yaptıkları masa tenisi ve futbol turnuvasında başarılı olanlara kupa ve madalyalarını verdi. Masa tenisi turnuvasında birinciliği Ankara Kalkınma Ajansı uzmanlarından Halil Ümit Tamer kazandı.