Organizasyon Yapısı

Kalkınma Kurulu

Bölgenin gelişme hedefine yönelik olarak, Ankara'daki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetim temsilcilerinin oluşturduğu geniş bir kuruldur. 100 üyeden oluşmaktadır. Kurul, ajansın danışma organı olup, farkındalığı artırma, işbirliğini geliştirme ve ajansı yönlendirme gibi konularda tavsiyelerde bulunur.

Yönetim Kurulu

Ajansın karar organıdır. Ankara Valisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara İl Genel Meclisi Başkanı, Ankara Sanayi Odası Başkanı, Ankara Ticaret Odası Başkanı ile Kalkınma Kurulu tarafından özel kesim veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden oluşur.

Genel Sekreterlik

Ajansın icra organı olarak, kalkınma planı çerçevesinde hedeflerin gerçekleştirilmesi için çalışır. Genel sekreterlik; genel sekreter, birim koordinatörleri, uzmanlar ve destek personelinden oluşur.