Patent ve Ticarileştirme Eğitimi

Patent ve Ticarileştirme Eğitimi

Eğitim Adı: Patent ve Ticarileştirme Eğitimi

Sıklık: Yılda 2  kez

Süre: 12 saat

Katılımcılar:

  • Ankara’da faaliyet gösteren işletmelerin AR-GE birimlerinde görevli kişiler
  • Firmaların marka, patent ve fikri-mülki haklar birimi çalışanları
  • Mühendisler
  • Girişimciler
  • Hukuk eğitimi almış kişiler ve hukuk müşavirleri

Eğitmenler: Ajansın hizmet aldığı firmalar/danışmanlar

İçerik: Patent/faydalı model, bunlara ilişkin başvuruların nasıl yapılacağı, sınai mülkiyet hakları ve patent işlem süreçleri, Patent araştırması, ulusal ve uluslararası veri tabanlarının kullanımı ve uygulaması, fikri hakların temelleri, fikri hakların ticarileştirilmesi ve lisanslamanın temelleri, fikri varlıkları oluşturma, organize etme, yönetme ve muhafaza etme için akıllı stratejiler, makul lisans ücretleri ve royalty oranları belirlenmesi, yönetme riskleri: gizlilik, sorumluluklar, royalty ve diğer ücretlerin toplanması ve lisans yokluğunda rekabet, ilginç vaka çalışmaları ve katılımcıların katıldığı interaktif müzakere.

Önceki Dönemler:

  • 7-8 Kasım 2019, Ajans Hizmet Binası
  • 5-6 Aralık 2019, Ajans Hizmet Binası

Açık Eğitimler

Başvuru Şekli: Eğitimlere Ajans web sayfasında üzerinde duyurulan başvuru formu aracılığıyla başvuru yapılmaktadır. Yeni açılacak eğitimler için Ajans web sayfasını düzenli takip ediniz.

Başvuru/katılım ücreti: Ücretsiz