İhale İlanı

                  Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ortaklığı ile ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş. tarafından yürütülen proje kapsamında 3 ayrı lot şeklinde ihale süreci planlanmaktadır.

 

              Lot 1: Yapım işleri,

              Lot 2: Mobilya alımı

              Lot 3: Makina- Teçhizat alımı

 

                  İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş.’nin Üniversiteler Mahallesi ODTÜ TEKNOKENT İkizler Binası Zk-1 Kat adresinden veya www.odtuteknokent.com.tr ve www.ankaraka.org.tr adreslerinden temin edilebilir.

 

            * Teklif vermek isteyen isteklilerin her bir ihale için ayrı dosya temin etmeleri gerekir.

            * 3 lota birden ya da ayrı ayrı teklif sunulabilir.

            * Her bir lot için ayrı teklif hazırlanması gerekir.

            * Teklif teslimi için son tarih ve saati:01.06.2021 – Saat: 10:00

 

                 Gerekli bilgiler ise www.odtuteknokent.com.tr ve www.ankaraka.org.tr adreslerinden temin edilebilir.  

 

                  Teklifler, 02.06.2021 tarihinde, saat 10:00’da ve ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş. Üniversiteler Mahallesi ODTÜ TEKNOKENT İkizler Binası Zk-1 Kat adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

 

Dokümanlar