Yönetim Kurulu

Ajansın karar organıdır. Ankara Valisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Sanayi Odası Başkanı, Ankara Ticaret Odası Başkanı ile Kalkınma Kurulu tarafından özel kesim veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden oluşur.