Ajansımız Ankara İl Mili Eğitim Müdürlüğü ile Birlikte Öğretmenlere Yönelik Sosyal Girişimcilik Farkındalık Eğitimi Düzenlemektedir…

Ajansımız Ankara İl Mili Eğitim Müdürlüğü ile Birlikte Öğretmenlere Yönelik Sosyal Girişimcilik Farkındalık Eğitimi Düzenlemektedir…

Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile il genelinde görev yapan öğretmenlere yönelik “Sosyal Girişimcilik Farkındalık Eğitimleri” düzenlenmektedir. İki eğitim olarak planlanan programın ilk eğitimi 12 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş ve ikinci eğitimin 19 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

12 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen ve 150 öğretmenin katılım sağladığı eğitim ile öğretmenlerin sosyal ve toplumsal sorunları sorgulayan ve çözüm üretme amacı taşıyan nesiller yetiştirmelerine yönelik farkındalıklarını artırmak amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde Ankara Kalkınma Ajansı uzmanları tarafından; sosyal girişimcilik kavramının tanıtımı, geleneksel girişimcilikten farkı, toplumsal ve çevresel sorunların çözümünde bir model olarak sosyal girişimcilik, gençler için girişimcilik ve istihdamın bir aracı olarak sosyal girişimcilik ve sosyal girişim örnekleri katılımcılar ile paylaşılmıştır. Eğitimde ayrıca bir sosyal girişim olan Hayal Gücü Merkezi’nin; çocukların ve yetişkinlerin bireysel farklılıklarını dikkate alan, potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlayan, merak ve beceri odaklı yeni nesil sistem, mekân, öğrenme, topluluk ve deneyimler üreten sistemi anlatılarak hayal gücü merkezinin çalışmalarında yer alan öğrencilerin deneyimleri paylaşılmıştır.…

Galeri