Ankara Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı Hk.

Ankara Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı Hk.

Ankara Kalkınma Ajansı; 15.07.2018 Tarih ve 30479 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 187 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının (g) Bendi ve 200 üncü Maddesi ile 27.06.1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci Maddesinin dördüncü Fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR51 Düzey 2 Bölgesinde çalıştırılmak üzere 2 (iki) Uzman Personel ve 2 (İki) Destek Personeli alımı için 19/10/2020 tarihinde ilana çıkmıştır.


Başvurular 27 Kasım 2020 – 11 Aralık 2020 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştır. Uzman personel için herhangi bir başvuru yapılmamış olup destek personeli alımı için yapılan başvuruların ön değerlendirmesi sonucunda aşağıda isimleri yazılı adayların sözlü yarışma sınavına davet edilmesi uygun görülmüştür.


Sözlü yarışma sınavı 21 Ocak 2021 tarihinde Ankara Kalkınma Ajansı Hizmet Binasında (Aşağıöveçler Mah. 1322.Cad. No:11 Çankaya / ANKARA) yapılacaktır.


Sözlü sınava katılacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup adayların, ekte yer alan listede, belirtilen tarih ve saatte Ankara Kalkınma Ajansı Hizmet Binasında, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.


Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

Destek Personeli Alımı İçin

Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar

SIRA NO

AD

SOYAD

SINAV SAATİ

1

AYLİN

SÜMER

09:00 – 09:25

2

MEHMET SABRİ

GÜNGÖRDÜ

09:30 – 10:55

3

TUGAY

TOLUDAN

11:00 – 11:25

4

GÜRHAN

MUTLU

11:30 – 11:55

5

YELİZ

YILMAZ

12:00 – 12:25

6

ERDAL

ŞEKER

14:00 – 14:25

7

HASAN

SU

14:30 – 14:55

8

NİHAL

ÇETİN SOYHAN

15:00 – 15:25

9

SULTAN

AYDOĞAN

15:30 – 15:55

10

BİNNAZ

AYDIN

16:00 – 16:25