Ankara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı Sonuçları

Ankara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı Sonuçları

Ankara Kalkınma Ajansının 2021 yılında uyguladığı Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı sonuçları açıklanmıştır.

Ankara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak alınan Yönetim Kurulu kararı gereği 10 Ağustos 2021 tarihinde “2021 Yılı Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı” ilan edilmiştir.

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden proje teklifi başvuruları alınmıştır.

Alınan ve gerekli şartları sağlayan proje tekliflerinin değerlendirme komitesi üyeleri tarafından gerçekleştirilen teknik ve mali değerlendirmeleri sonucunda başarılı olan 24 Proje Teklifi’nin desteklenmesi hususu Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’nun 01 Aralık 2021 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmıştır.

Listede bulunan proje sahiplerine öncelikle resmi yazılı bildirim, sonrasında ise sözleşme davet bildirimi yapılacaktır. Sözleşme davet bildiriminin ulaşmasını takip eden on (10) iş günü içinde davet yazısı ile istenilen belgelerin tamamlanarak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) yüklenmesi ve sözleşmenin imzalanması gerekmektedir.

Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansımıza başvurmayan, sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajansımız tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır. Aynı süre içinde mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren başvuru sahiplerine on (10) iş günü ilave süre tanınabilir.

2021 Yılı Finansman Desteği Programı;

EK - Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı Başarılı Projeler Asıl Listesi

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği