Ankara Kalkınma Ajansından “Permakültüre Giriş Eğitimi”

Ankara Kalkınma Ajansından “Permakültüre Giriş Eğitimi”

Ankara Kalkınma Ajansının Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen “Kentsel tarım konusunda farkındalık yaratmak ve kentsel tarım uygulamalarının Ankara’da mekansal gelişime uygun biçimlerde yaygınlaşmasını sağlamak” özel amacı doğrultusunda yürütülen bileşenlerinden birisi Kentsel Tarımın Geliştirilmesi Programı’dır. Bu program kapsamında, Ankara bölgesi özelinde permakültür konusunda farkındalığın ve kapasitenin arttırılması ve permakültür pratiklerinin yaygınlaştırılması amacıyla permakültür eğitimlerinin düzenlenmesi planlanmıştır. 

Permakültüre Girişi Eğitimi; permakültür ve doğa ile tasarım kavramları, dünyanın mevcut durumu, doğanın işleyişi, insan-doğa ilişkisi, sürdürülebilir yaşam alanları tasarımı, doğal gıda üretimi, toprağın işleyişi, bahçecilik ve daha büyük ölçekte doğaya entegre yaşam ve üretim uygulamaları örnekleri konularını içerecektir.

Eğitimin hedef kitlesi, sürdürülebilir yaşam farkındalığı geliştirmiş ve permakültür uygulamaları gerçekleştirmek isteyen Ankara'daki kadın muhtarlardır. Eğitimde kent içinde permakültür uygulaması yapılabilecek bir alanı kullanma hakkı olan, teorik bilgileri uygulamaya yansıtmaya istekli katılımcılara öncelik verilecektir.

Ankara Kalkınma Ajansı permakültür eğitimlerini uzaktan eğitim şeklinde (bir çevrim içi platform üzerinden) “Permakültüre Giriş” başlığı ile 27-28 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılacak muhtarların, konuyla ilgili farkındalık geliştirmesi ve mahallelerinde uygun alanlarda bazı permakültür tasarımı ve uygulamaları yapabilecek seviyeye gelmeleri hedeflenmektedir.

Bahçeden ekolojik yaşam alanı kurulumuna kadar ölçeklenebilen, doğadan öğretiler ile sürdürülebilir yaşam tasarımı anlatılan yaklaşık 10 saat süreli bu kurs kapsamındaki eğitim başlıkları aşağıdaki gibidir:

1. Küresel ekolojik sorunlar, iklim değişikliği ve endüstriyel tarım

2. Doğanın işleyişi ve dirençlilik

3. Permakültür kavramı ve doğa ile tasarım

4. Doğal tarım ve bahçecilik

5. Büyük ölçekli kentsel tarım ve ekolojik yaşam uygulamaları

6. Kent bahçeleri (okul bahçeleri, muhtarlık bahçeleri, mahalle bostanları vb.) örnek uygulamalar

Eğitime başvuru için elektronik kayıt formunun doldurulması gerekmektedir.

Permakültüre Giriş Eğitimi Kayıt Formu (https://forms.gle/poheh7n9YYXybQrg8)

Not: Eğitim katılımcıları kayıt formuna verilen yanıtların değerlendirilmesinden sonra belirlenecek ve katılımcılara burada belirtilen e-posta adresleri üzerinden eğitime bağlanacakları bağlantı bilgileri iletilecektir.

Eğitime ilişkin sorular için agungor@ankaraka.org.tr (Aytül Güngör) adresinden iletişim kurulabilecektir.