Ankara'da Yenilenebilir Enerji Potansiyeli Toplantısı gerçekleştirildi

Ankara'da Yenilenebilir Enerji Potansiyeli Toplantısı gerçekleştirildi

Ankara Sanayi Odası tarafından yürütülen “Ankara’da Yenilenebilir Enerji Konusunda Kümelenme Analizi” projesinin kapanış toplantısı 9 Haziran 2011 Perşembe günü ASO Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Ankara Kalkınma Ajansı’nın Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında gerçekleştirilen proje, öngörülmüş olan 3 aylık sürede tamamlandı.

Projenin kapanış toplantısında Vali Yardımcısı Kemal Kahraman, ASO Genel Başkanı Nurettin Özdebir, Çankaya Üniversitesi Rektörü Ziya Burhanettin Güvenç ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı hazır bulundular.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ASO Genel Başkanı Nurettin Özdebir, düne kadar yer altı ve yer üstü kaynakların tükenmeyeceğine dair bir inancın olduğunu ve insanların tüketim anlayışlarının bu doğrultuda şekillendiğini ifade ederek, günümüzde bu anlayışın artık geçerli olmadığını belirtti. ASO Başkanı Özdebir, tükenmekte olan enerji kaynakları konusunda yenilenebilir enerji kaynaklarının ne denli önemli olabileceği konusunda açıklamalar yaptıktan sonra rüzgar, su ve güneş enerjisi konusunda Ankara’nın mevcut potansiyelinin değerlendirilmesi ve potansiyelinin arttırılabilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması gereğinin altını çizdi.    

Toplantının bundan sonraki bölümünde ise projenin çıktılarının ortaya konduğu bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, Ankara’daki yenilenebilir enerji potansiyeli arz edilerek bu konuda yapılabilecek çalışmalar hakkında önerilerde bulunuldu. Proje uzmanı Yrd. Doç. Dr. Efe Biressellioğlu’nun sunduğu proje sonrasında proje hakkında gelen sorular da cevaplandırıldı.

Sunumun ardından sözü Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı aldı. Balcı, bu projenin bir başlangıç niteliğinde olduğunu ve önemli bir farkındalık yarattığını vurgulayarak, Ankara’daki yenilenebilir enerji potansiyelinin arttırılması açısından bu adımın önemine dikkat çekti. Balcı, üretilen enerjinin kaynaklara göre dağılımına bakıldığında yenilenebilir enerji kaynaklarının önümüzdeki dönemde daha yoğun kullanılması gerektiğini belirtti. Balcı, konuşmasında devamla “Ankara’nın bu alandaki potansiyelinin sanayici ve müteşebbisleri yenilenebilir enerji alanlarına yatırım konusunda teşvik etmesi gerektiğini” söyledi. Ayrıca Balcı konuşmasında, “halen tüketilen enerji içerisinde yenilenebilir enerjiye daha fazla ağırlık vermek ne kadar önemliyse, Ankaralı sanayicilerin yenilenebilir enerji sektöründe yer alarak alet, ekipman, techizat ve teknolji üretimine ağırlık vererek dünyada gelişmekte olan bu sektörde daha fazla yer almaları da o kadar önemlidir” vurgusu yaptı. 

Toplantının son konuşmasını ise Vali Yardımcısı Sn. Kemal Kahraman yaptılar. Vali Yardımcısı Sn. Kemal Kahraman, üretilen enerjinin nasıl tüketildiğinin de çok önemli bir konu olduğunu belirterek, enerji verimliliği konusunda yapılan düzenlemelerin memnuniyet verici olduğunu ancak yeterli düzeyde olmadığını belirterek bu konuda yapılacak çalışmaların arttırılması gerektiğini söyledi. Vali Yardımcısı Kahraman konuşmasında, Ankara Valiliği olarak bu alandaki çalışmalara öncülük ettiklerini belirtti.

Toplantı verilen kokteylin ardından sona erdi.