Ankara’nın Teknik Çözüm Bekleyen Sorunlarının Tespiti Çalışması Başladı

Ankara’nın Teknik Çözüm Bekleyen Sorunlarının Tespiti Çalışması Başladı

Yapılan analizlerde ve yatırım destek ofisinin yapmakta olduğu saha ziyaretlerinde Ankara sanayisinin teknik çözüm bekleyen sorunlarının tespit edilmesine yönelik bir ihtiyaç gözlenmektedir. Planlanan saha ziyaretleri, mülakatlar ve anketler sonucunda Ankara’da faaliyet gösteren sanayicilerin sorunlarına ışık tutacak bir rapor oluşturulması hedeflenmektedir. Yapılacak olan saha ziyaretlerinde uygulanacak anketler neticesinde sorunların tespit edilmesi ve raporlanması sağlanacaktır. Tespitlerin herkese açık bir platformda yayınlanmasına yönelik modül oluşturulması amaçlanmaktadır. Ankara sanayisinin teknik çözüm bekleyen sorunlarının diğer KOBİ’ler veya girişimciler tarafından görülmesi sağlanarak soruna çözüm getirmesi için bir arayüz oluşturulması sağlanacaktır.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik, bölgede faaliyet gösteren firmaların karşılaşmakta olduğu teknik çözüm bekleyen sorunların belirlenmesi için başlatılan bu çalışma ile toplanan veriler ışığında bir envanterin çıkarılacağını, bu sayede firmaların teknik çözüm bekleyen sorunlarının Ankara Girişim Portalında tasarlanacak olan yeni modülde yayınlanacağını ve teknik çözüm geliştirmek isteyen girişimciler ile sorunlarına çözüm arayan firmaların eşleştirilmesinin sağlanacağını belirtti.

Bu bağlamda Ankara’nın halihazır kapasitesi ve taşıdığı potansiyeli dikkate alındığında, sanayi sektörlerindeki gelişimi artırmayı amaçlayan “Ankara Sanayisinin Teknik Çözüm Bekleyen Sorunlarının Tespiti Raporu ve Yeni Modül Oluşturma” ile çözüm ortaklarının proaktif yaklaşımına destek olunacaktır. Toplanan verilerin ayrıca ilgili kurumların politika ve strateji hazırlıklarına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Sanayi sektöründe büyük, orta, küçük ve mikro ölçekte seçilen firmalarla anket ve mülakatlar gerçekleştirilecektir. Anket/mülakat sonuçlarının girilmesine yönelik Ankara Kalkınma Ajansı Girişimci Portalında “Ankara Sanayisinin Teknik Çözüm Bekleyen Sorunlarının Tespiti Yeni Modülü” oluşturulacaktır. Yeni modüle firmaların kalite, verimlilik, ithal girdi bağımlılığı ve Ar-Ge konularındaki çözüm ihtiyaçlarına binaen tespit edilen teknik sorunlar girilecektir. Bununla birlikte firmalar karşılaştıkları ve çözüm arayışında oldukları teknik sorunları, doğrudan yeni modüle girebileceklerdir.

Sanayinin teknik çözüm bekleyen sorunlarının tespiti çalışması kapsamında çalışmakta olduğunuz firmanın sorunlarını belirtmek için aşağıdaki linkte yer alan anketi doldurabilirsiniz. (Ankette yer alan firma adı saklı kalacak ve izinsiz paylaşılmayacaktır.)

Anket linki: https://form.jotform.com/213463285351050

Galeri