"İllerimiz AB'ye Hazırlanıyor Programı"nda ilk imzalar atıldı

"İllerimiz AB'ye Hazırlanıyor Programı"nda ilk imzalar atıldı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin (ABGS) 2 Şubat 2011 tarihli proje teklif çağrısı ile duyurduğu "İllerimiz AB'ye Hazırlanıyor Programı" kapsamında desteklenecek yirmi beş öncü proje için ilk imzalar bugün İçişleri Bakanı Sayın Osman GÜNEŞ, Devlet Bakanıve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış, Avrupa Birliği Genel Sekreter V. Büyükelçi M. Haluk ILICAK ve kazanan illerimizden gelen Sayın Valilerimizin katılımı ile Vali Galip DEMİREL Vilayetler Evi'nde düzenlenen törende atıldı.

Aşamalı olarak tüm illerimizde uygulanacak olan ve çok yıllı olarak hazırlanan program çerçevesinde 79 adet birbirinden başarılı projenin idari ve teknik değerlendirmesi sonucu, 2011 yılı için ayrılan bütçe çerçevesinde, 25 ilimiz programdan faydalanmaya hak kazanmıştı. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı ile ABGS'nin birlikte yürüttüğü "Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi"  kapsamında desteklenecek projeler ile 81 ilde valilikler bünyesinde aktif hale getirilmiş olan Valilik AB Birimlerinin teknik ve idari kapasitesini artırılması amaçlanıyor.

ABGS'nin kendi bütçesinden finanse edilen "İllerimiz AB'ye Hazırlanıyor Programı" ve program kapsamında sunulan 79 başarılı ve yaratıcı proje, ülkemizin AB projeleri ve mali yardımlardan yararlanma konusundaki kararlığını göstermiştir.

2011 yılı içerisinde ülkemizin Karadeniz'den Akdeniz'e, Doğu Anadolu'dan Marmara'ya yedi farklı bölgesinden 25 farklı ilimiz ile başlayan süreç, çok yıllı program çerçevesinde kademeli olarak tüm illerimizi kapsayacak ve Türkiye'nin AB perspektifine yeni ve dinamik bir boyut kazandıracaktır. İlerleyen yıllarda da desteklenecek projelerin yardımıyla AB heyecanı ve motivasyonu ülkemizin her noktasına yayılacak, AB üyelik sürecimizle ilgili farkındalık hem merkezde hem yerelde illerimizdeki projeler katkısıyla en üst seviyeye çıkarılacaktır.