TechAnkara 2021 Yılı Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programı Açıldı

TechAnkara 2021 Yılı Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programı Açıldı

Ankara’da, girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan mevcut mentor havuzunun genişletilmesi ve girişimlere mentorluk desteği sağlanması amacıyla yürütülecek olan TechAnkara 2021 Yılı Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programına başvurular alınmaya başladı.

2018 yılından bu yana her sene yürütülmekte olan mentorluk desteği ile Ajansımız girişimcilerin bulunduğu her düzey için farklı mentorluk yaklaşımı benimseyen, girişimciler ve mentorlar arasında bilgi ve iş ağı paylaşımını artırarak değer yaratan ve bu paylaşımın sürekliliğini takip eden etkin bir program yürütmeyi amaçlamaktadır.

Mentorluk Süreci

Girişimciler 5 Nisan 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 24 saat eşleştiği mentorle görüşebilecektir. Görüşmeler hem mentor hem de girişimcinin uygun gördüğü zaman aralıklarında gerçekleşecektir. Program süresince başarılı bir mentorluk süreci geçiren girişimciler süre yeterli olduğu takdirde ikinci bir mentorluk desteğini alabileceklerdir.

Başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

  • Girişimci ihtiyaçları doğrultusunda uygun görülen mentor ile yüz yüze (ya da elektronik ortamda) mentorluk görüşmeleri gerçekleştirilmesi
  • Mentorler tarafından girişimci ihtiyaçlarının raporlanması ve çözüm haritaları oluşturulması
  • Ajans koordinasyonunda kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ağları ve değer zinciri oluşturulması
  • Girişimcilerin katılacağı networking etkinliklerinin düzenlenmesi
  • TechAnkara Proje Pazarı kapsamında düzenlenecek B2B ve B2C görüşmelere girişimcilerin katılımının sağlanması

 

 

 

Girişimciler İçin Uygunluk Koşulu

Programa aşağıda tabloda yer alan üç grupta mentorluk desteği verilecektir. Gruplara girişimcilerin uygunluğunu değerlendirmek için aşağıdaki linkte tanımları yapılmış olan Teknoloji Hazırlık Seviyeleri-THS (Technology Readiness Level-TRL) baz alınmıştır. İlk grup için THS 3 (TRL 3) seviyesinde olan veya daha üst seviyedeki girişimciler programa başvuru yapabilirken diğer gruplar (2 ve 3) için en az THS 6 (TRL 6) seviyesinde yani prototipi hazır olan girişimciler programa başvuru yapabilecektir.

Teknoloji Hazırlık Seviyelerinin Tanımları için Link:

https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/kobi-hizlandirici/teknoloji-olgunluk-seviyesi

Program Grupları

1. Grup
(+THS 3)
(+TRL 3)

İş Modeli Geliştirme, Ticarileştirme, Pazarlama ve Network Desteği

İş Modeli Geliştirme, Ürün Ticarileştirme, Pazarlama Stratejisi Belirleme,
Satış Kanalı ve Satış Stratejisi Belirleme, Teknoloji Doğrulama,

Müşteri Doğrulama, Kamu ile Ortaklık, Savunma Sanayi ile Ortaklık,

Özel Sektörle Ortaklık, Finansal Kaynak ve Yatırımcı Arayışı,

Network Oluşturma

2. Grup
(+THS 6)
(+TRL 6)

Uluslararası Hızlandırıcı Programlara Dahil Olma

Yurtdışında Yürütülen Girişimciye Uygun Hızlandırıcı Programların Tespiti, Hızlandırıcı Programa Uzman Desteği ile Başvuru,
Finansal Kaynak ve Yatırımcı Arayışı

3. Grup
(+THS 6)
(+TRL 6)

Yatırım Alma Süreçlerinin Yönetimi

Yatırım Alma Süreçlerinin Yönetimi Desteği,
Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama (Patent Vekili Desteği),
Yatırımcı ile Müzakere Teknikleri,
Gizlilik Sözleşmesi (NDA) Kontrolü,
Term Sheet Üzerine Değerlendirmeler,
Yatırım Sözleşmelerinin Genel Değerlendirilmesi

3. Gruba dahil olmak isteyen girişimcilerin, girişimlerine yatırım almak adına yatırımcı ile müzakere sürecinde olması beklenmektedir.

Girişimciler programa hangi grup için başvuru yaptığını başvuru formu doldururken ifade edebilirler.

Takvim

Başvuru:                                                                    12 Mart – 30 Kasım 2021 (23.59)

Eşleştirme:                                                                01 Nisan – 30 Kasım 2021

Mentor-Girişimci Görüşmeleri:                            05 Nisan – 31 Aralık 2021

 

Başvuru

Programa başvurular TechAnkara Girişimcilik Portalı üzerinden gerçekleştirilecektir ve başvurular 30 Kasım 2021 tarihine kadar açık olacaktır. Mentorler ve girişimciler programa aşağıdaki linkten başvuru yapabilirler.

Programa başvuru linki: https://girisimci.ankaraka.org.tr/tr/portal/mentoring

Değerlendirme

Değerlendirme tüm sene boyunca her ayın başında yapılacaktır ve değerlendirme haftasında uygun görülen girişimcilerle mentor eşleştirmeleri gerçekleştirilecektir.

Sınırlı katılım öngörülen programda verimliliği sağlamak amacıyla katılan girişimciler ile Ajans arasında, girişimcilerin süreçlere katılımını taahhüt ettiği bir sözleşme imzalanacaktır.

Düzenlenecek etkinliklere katılım ve mentorluk programı ücretsiz olup kontenjanla sınırlıdır

İletişim 

İhtiyaç duyulduğunda program sorumlusu Alper DEMİR (ademir@ankaraka.org.tr) ile irtibata geçebilirsiniz. 

Galeri