Ana içeriğe atla

12 Haziran 2012 Tarihli Kalkınma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi

12 Haziran 2012

Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu, Kurul Başkanı Dr. Mustafa LALE Başkanlığında, 12.06.2012 Salı günü saat 10.00’da ASO I. Organize Sanayi Bölgesi ASORA İş Merkezi 5. Kat konferans salonunda Yönetim Kurulu üyeleri Nurettin ÖZDEBİR ve Orhan AYDIN ile Genel Sekreter Doç. Dr. Asım Balcı'nın da katılımlarıyla aşağıdaki gündemle toplanmıştır.

Gündem

  1. Açılış,
  2. Kalkınma Kurulu Başkanı Dr. Mustafa LALE’nin açılış konuşması,
  3. Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Faaliyetleri ve İç Denetim raporları hakkında bilgi sunulması, görüşülmesi ve önerilerin tespiti,
  4. Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Nurettin ÖZDEBİR’in “Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri” konulu sunumu,
  5. Kalkınma Kurulu üyelerinin görüş, düşünce ve önerilerinin dinlenmesi,
  6. Bir sonraki Kalkınma Kurulu toplantısı gündem ve tarihinin belirlenmesi,
  7. Kurul görüşmelerinin ve karara bağlanan konuların Başkanlık Divanınca Kurul’a bildirilmesi, Başkan ve Katip üyelerce imzalanması,
  8. Sonuç ve kapanış.

Kalkınma Kurulu Başkanı Dr. Mustafa LALE yeni teşvik sistemi, cari açık ve organize sanayi bölgeleri açısından sistemin getirdikleri, organize sanayi bölgelerinin işlevleri konularını içeren bir açılış konuşması yapmıştır.

ASO I. Organize Sanayi Bölgesi’nin anlatıldığı on dakikalık bir tanıtım filmi izlenmiştir.

Ajans Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım BALCI Kurula Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Faaliyet ve İç Denetim raporları içerikleri ile Ajansın 2012 yılında gerçekleştirdiği başlıca faaliyet ve çalışmalara ilişkin bilgi sunmuştur. Daha sonra A. Azmi KELEMCİSOY, Hasan ALTUN, Cemal SATILMIŞ Faaliyet Raporu ve İç Denetim Raporu hakkındaki görüşlerini belirtmişler ve Genel Sekretere sorularını yöneltmişlerdir.

Ajans Yönetim Kurulu üyesi ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin ÖZDEBİR Dünya’da ve Türkiye’de organize sanayi bölgelerine ihtiyaç duyulmasının nedenleri, tarihçesi, kurulması, bölgelerin özellikleri ve ASO I. OSB hakkında Kurula bir bilgilendirme sunumu yapmıştır. Daha sonra sunumla ilgili olarak üyelerin görüş ve soruları istenmiştir.

Kurul üyelerine söz verilerek görüş, düşünce ve önerileri alınmıştır. Beyhan SARI (Kazan Belediye Başkan Yardımcısı), Erdoğan ÖZEN (Ankara Esnaf ve Sanaatkârlar Odaları Birliği), Musa ERCAN (Ankaralılar Vakfı Başkan Yardımcısı), Nihat GÜÇLÜ (İÇASİFED), Mürsel ÇUKUR (Memurlar Vakfı), İlker TABAK (Türkiye Bilişim Derneği), Reşat KADAYIFÇILAR (BİTAV), Ayfer KOCA (Orta Anadolu İhracatçılar Birliği), A. Azmi KELEMCİSOY (Akyurt Sanayici ve İşadamları Derneği), Zehra KESKİN (Ayaş Belediyesi) ara eleman açığı ve istihdam alanları, Ajans destekleri, dezavantajlı gruplar, Ajans bütçesi gibi konularda görüş ve önerilerini bildirmişlerdir.

Bir sonraki Kalkınma Kurulu’nun gündem ve tarihinin belirlenmesi oybirliği ile Kalkınma Kurulu Başkanına bırakılmıştır.

Toplantı saat 12.37’de sona ermiştir.