Ana içeriğe atla

17 Haziran 2014 Tarihli Kalkınma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi

25 Haziran 2014

Ankara Kalkınma Ajansı'nın 2014 Yılı I. Kalkınma Kurulu, Kalkınma Kurulu Başkanı Dr. Mustafa LALE'nin başkanlığında 17 Haziran 2014 Salı günü saat 14.00'de Ankara Kalkınma Ajansının  1322. Cad. No:11 A. Öveçler Çankaya Ankara adresinde toplandı.

Açılış konuşmasında yaptığı sunumla Kurul Başkanı Dr. Mustafa LALE teknolojinin dünyada ulaştığı düzey ile Türkiye'nin bulunduğu düzeyi, son zamanlarda geliştirilmiş teknoloji ürünleri ve istatistiklerden örnekler vererek ortaya koydu ve teknolojik gelişmenin zorunluluğu üzerinde durdu.

Toplantıda yılın ilk yarısında gerçekleştirilen faaliyetler ile 2013 yılı faaliyetleri ve 2013 yılında gerçekleştirilen iç denetime ait rapor sonuçları İş Geliştirme ve Strateji Birim Başkanı Muhammed Ali OFLAZ tarafından sunuldu.

Toplantının devamında Kurul üyeleri Ajansın mevcut faaliyetleri, gelecek dönemlerde gerçekleştirebileceği çalışmalar ve diğer kurul üyesi kuruluşlar ile bölgedeki diğer paydaşların hem birbirlerine verebilecekleri destek hem de Bölgenin kalkınmasında yapabilecekleri katkıları içeren öneri ve görüşleri belirtmişlerdir. Bu öneri ve görüşler doğrultusunda, Bölge, Ajans ve paydaşlar için önem verilmesi gereken veya gerçekleştirilmesinde yarar görülen hususlar aşağıya çıkarılmıştır.

 • Yurtdışında Ankara'nın tanıtımını sağlayacak yabancı dilde yayınların arttırılması, varolanların daha fazla noktaya ulaştırılması sağlanmalıdır.
 • Ankara yatırım ortamı ve organize sanayi bölgelerinin ilde daha iyi bilinmesini sağlayacak çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.
 • Üniversitelerin organize sanayi bölgeleri ile daha yakın işbirliği içine girmeleri sanayinin gelişimi bakımından gereklidir.
 • Ankara, başta milletvekilleri olmak üzere sınırları içinde yaşayan herkes tarafından daha fazla sahiplenilmeli, sorunları üzerinde tartışılmalı, bölgenin gelişimi için çaba harcanmalıdır.
 • Kalkınma Kurulu toplantılarının daha sıklıkla ve farklı yerlerde yapılması Kurulu daha etkinleştirerek Kurul üyelerinin birbirlerini ve Ankara'yı daha yakından tanımasına fırsat verecektir.
 • Kurulda yer alan her bir kurumun faaliyet alanı, bilgi ve tecrübe birikiminin birbirlerinden çok farklı olması, her kurumun ihtiyacı bulunan diğer kurumlara kendi alanında destek vermesini mümkün kılacaktır. Dolayısıyla bu yardımlaşmayı sağlayacak mekanizmalar, başlangıç için bir mail grubu oluşturulmalıdır.
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinin işbirliğini artırmaya yönelik olarak gerçekleştirilen Tech-Ankara projesinin devamı için ilgili paydaşlarla bir ortak akıl toplantısı yapılmalıdır.
 • 112 ambulans sisteminin daha hızlandırılması için trafik lambası sistemi üzerinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ile çalışabilecek, bu konuda uzmanlığı bulunan kuruluşların işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Çevreye dost teknolojiler, üretim gibi konular üzerinde daha fazla durulmalıdır.
 • Mobilya sektörünün özellikle Sitelerin sorunlarının çözümü için çalışma yapılmalıdır.
 • Önemli ve riskli bir alan olan tarım sektörünün sulama ve enerji gibi girdi maliyetlerinin düşürülmesi için güneş, rüzgar enerjisi gibi alanlarda çalışmaların yoğunlaştırılarak tarımın desteklenmesi zaruridir.
 • Ankara sanayisi için önem taşıyan sektörel envanterlerin oluşturulması çalışmasının ASO ve ATO işbirliğinde gerçekleştirilmesi hususu Yönetim Kuruluna iletilecektir.
 • İlçe ziyaretleri ile ilçe yol haritaları ve stratejilerinin oluşturulması çalışmalarında, Bölge Planı hazırlanmasında, yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlara ilgili Kurul üyelerinin davet edilmeleri onları ve Kurul çalışmalarını daha aktif hale getirecektir. 
 • Kalkınma Ajansı görevinin sadece destekler olduğuna dair kamuoyunda hakim olan yaygın kanının değiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 • Ajans destek ve hibelerinin etki değerlendirme çalışması yapılmalı, buna yönelik bir yol haritası oluşturulmalıdır.

Bir sonraki Kalkınma Kurulu toplantısını daha sık aralıklarla ve farklı mekanlarda yapmak önerisi de dikkate alınarak gündem ve tarihinin belirlenmesi oybirliği ile Kalkınma Kurulu Başkanına bırakılmıştır.