Ana içeriğe atla

18 Ağustos 2011 Tarihli Kalkınma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi

19 Ağustos 2011

Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu, Kurul Başkanı Dr. Mustafa LALE Başkanlığında, 18.08.2011 tarihinde saat 10.00'da Kalkınma Ajansı'nın 1322. Sok. No:11 Öveçler Çankaya Ankara adresindeki Toplantı Salonu'nda Yönetim Kurulu üyeleri Nurettin ÖZDEBİR, Salih BEZCİ, Orhan AYDIN, Ayhan SÜMER ve Yasemin Eda ERDAL ile Genel Sekreter Doç.Dr. Asım Balcı'nın da katılımlarıyla toplanmıştır.

Kalkınma Kurulu Başkanı Dr. Mustafa LALE dünyada şehirler arasındaki rekabeti; inovasyon odaklı kalkınma modelinin bilgi, fikri sermaye ve Ar-Ge ile bağlantısını; patent ve teknoparkların önemini; Ankara'nın öne çıkan ve desteklenmesi gereken yönlerini vurgulayan bir açılış konuşması yapmıştır.

Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım BALCI 2010 Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin bir sunum yaparak personel alımı ve eğitimler, kurumsal yapılanma, Bölge Planı çalışmaları, Doğrudan Faaliyet Destek Programı, iletişim ve işbirliği çalışmaları ve yıl sonu mali durumu bilgilerini Kurul üyelerinin görüşlerine sunmuştur.

Ajans Program Yönetimi Birimi Koordinatörü Süleyman İSLAMOĞLU yaptığı sunumla 2011 yılı Teklif Çağrısı ile çıkılan Mali Destek Programları Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi ve Yenilikçi Uygulamalar konularında Kurulunu bilgilendirmiştir.

Kalkınma Kurulu Başkanlığına Mustafa LALE, Başkanvekilliğine Halil ŞIVGIN; Kalkınma Kurulu Asıl Katip Üyeliklerine Sıtkı ÖZTUNA ve Emel ERASLAN, Yedek Katip Üyeliklerine Beyhan SARI, Filiz ESER; Yönetim Kurulu'nda yer alan üç asıl üyeliğe Orhan AYDIN, Mehmet BARCA ve Faik Yavuz, yedek üyeliklerine Canan ÇAKMAKCI, Halil ŞIVGIN, Dr. Metin ÖZASLAN, Hüseyin TAKLACI, Muzaffer SEVİNÇEL ve Rahmi DEMİR seçilmişlerdir.

 

GÜNDEM

1-        Açılış

2-        Açılış Konuşması

- Kalkınma Kurulu Başkanı Dr. Mustafa LALE

3-        Ankara Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

4-        Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Mali Destek Programları hakkında bilgi verilmesi

5-        5449 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ve 2009/15433 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek-1 / 3. Maddesi gereği; Kalkınma Kurulu Başkanı, Başkanvekili, Katip Üyeleri ve Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunda yer alacak 3 asil ve 6 yedek kurul üyesinin seçilmesi,

6-        Kalkınma Kurulu üyelerinin görüş, düşünce ve önerilerinin dinlenmesi,

7-        Bir sonraki Kalkınma Kurulu'nun gündem ve tarihinin belirlenmesi,

8-        Kurul görüşmelerinin ve karara bağlanan konuların Başkanlık Divanınca Kurul'a bildirilmesi, Başkan ve Katip üyelerce imzalanması,

9-        Kapanış.