Ana içeriğe atla

19 Ağustos 2009 Tarihli Kalkınma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi

19 Ağustos 2009

Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu'nun 19 Ağustos 2009 tarihli ilk toplantısında Kurul görüşmeleri ve karara bağlanan konular aşağıya çıkarılmıştır.

 • Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile açılış yapıldı.
 • Ankara Valisi ve Kurul Başkanı Sayın Kemal ÖNAL açılış konuşmasını yaptı.
 • Ankara Valisi ve Kurul Başkanı Sayın Kemal ÖNAL tarafından yoklama yapılarak çoğunluğun olduğu tespit edildi.
 • Kurul'un en genç iki üyesi olan Yasemin Eda ERDAL ve Elvan EKMEN geçici katip olarak davet edildi.
 • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Ahmet YAMAN konuşma yaptı.
 • Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanı Ahmet TAMER sunum yaptı.
 • Başkan tarafından gündem okundu.
 • 2 Asıl Katip Üyelerin seçimi gizli oyla yapılarak; Asıl Katip Üyeliklere Yasemin Eda ERDAL (42) ve Sıtkı ÖZTUNA (31) oy alarak seçildiler.
 • 2 Yedek Katip Üyelerin seçimi gizli oyla yapılarak; Yedek Katip Üyeliklere İsa KOCABAY (31) ve Yakup YAMAN (31) oy alarak seçildiler.
 • Ankara Valisi Sayın Kemal ÖNAL'ın Başkanlığında Kurul'un en yaşlı iki üyesi olan Ayhan SÜMER ve Emin ÇARIKÇI'dan müteşekkil Divan Kurulu Başkanlığı oluşturuldu.
 • Kalkınma Kurulu Başkan ve Başkan Vekili seçimi gizli oyla yapılarak;  Mustafa LALE 48 Oy alarak Kalkınma Kurulu Başkanı, Balamir GÜNDOĞDU 17 Oy alarak Kalkınma Kurulu Başkan Vekili seçildi.
 • Yönetim Kurul'unda görev alacak Asıl Temsilcilerin seçimi gizli oyla yapılarak;  Orhan AYDIN 36 oy, Ayhan SÜMER 16 oy, Yasemin Eda ERDAL 14 oy alarak Yönetim Kurul'unda Görev Alacak Asıl Temsilci seçildiler.
 • Yönetim Kurul'unda görev alacak Yedek Temsilcilerin seçimi gizli oyla yapılarak sıralı olarak; Mehmet AKYÜREK 14 oy, Metin ÖZARSLAN 13 oy, Hamdi Necdet ÇALIŞKAN 13 , Kemal KARAKOÇAK 11 oy, İrfan GİRAL 10 oy, Müfit AKYOZ 10 oy alarak Yedek Temsilci seçildiler.
 • Söz isteyen üyelerden;  Orhan AYDIN (Ostim Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı), Yakup ÇELİK (Polatlı Bel.Bşk.), Zekeriya İLKDOĞAN (Ankara Sanayici ve İşadamları Derneği Yön.Kur. Üyesi), Mehmet AKYÜREK (İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu), Seyfettin ASCAN, Metin ÖZASLAN (Ankara Kulübü Derneği Başkanı), İrfan GİRAL (Akyurt Sanayici ve İşadamları Derneği) ve  Nahit BİNGÖL (DPT Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müd.)' e söz verildi.
 • Bir Sonraki Kalkınma Kurulu'nun Gündeminin, tarihinin ve yerinin Yönetim Kurulunca daha sonra belirlenmesine karar verildi.
 • Kurul Görüşmelerinin ve Karara Bağlanan Konuların Başkanlık Divanınca Kurula Bildirildi, Başkan ve Katip Üyelerce İmzalandı.
 • Ankara Valisi ve Kurul Başkanı Sayın Kemal ÖNAL tarafından Kalkınma Kurulu Birleşimine son verildi.