Ana içeriğe atla

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı (2012)

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Son Başvuru Tarihi 14 Aralık 2012 saat 18:00

"2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı" ile Ankara’nın kalkınmasını ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasını hedefleyen çalışmalar, kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları yanı sıra bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler desteklenecektir.

  • Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için toplam kaynak miktarı 906.000 TL olup verilecek destek miktarı asgari 22.000 TL ile azami 75.000 TL olarak belirlenmiştir. Proje süresinin 3 ay olduğu programdan; Ankara’da faaliyet gösteren;
  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Yerel yönetimler
  • Üniversiteler
  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
  • Sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler
  • Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri
  • İş geliştirme merkezleri
  • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri

ile bunların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler yararlanabilecektir.

Dokümanlar

DFD Programı Sonuçları