Ana içeriğe atla

2013 Yılı Teknik Destek Programı (2013)

2013 Yılı Teknik Destek Programı Son Başvuru Tarihi:

Proje dosyası teslimi: 20.12.2013, Saat 17.00

Ankara Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü "2013 Yılı Teknik Destek Programı" Ankara’daki yerel aktörlerin çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Toplam bütçesi 500.000 TL olan programdan Ankara’da faaliyet gösteren;

  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Yerel yönetimler
  • Üniversiteler
  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
  • Sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler
  • Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri
  • İş geliştirme merkezleri
  • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri

ile bunların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler yararlanabilecektir.

TD programı kapsamında başvuru sahibi kurum/kuruluşların eğitim verme; program ve proje hazırlanmasına katkı; geçici uzman personel görevlendirme; danışmanlık sağlama; lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. 

TD programı kapsamında Başvuru Sahibi’ne herhangi bir mali destek sağlanmayacaktır. Her bir teknik desteğin maliyeti (hizmet alımı yapılması halinde) azami 15.000 TL (KDV dahil)  olup sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dahil) hizmet alımı çerçevesinde Ajans tarafından karşılanacaktır.

Başvuru

T.C. Ankara Kalkınma Ajansı 2013 yılı Teknik Destek Programlarına yönelik olarak sunulacak başvuruların elektronik kayıtları “Teknik Destek Başvurusu Kayıt ve Güncelleme Sistemi”ne yapılmalıdır.

Ajans’a proje başvurusunda bulunmak için elektronik kayıt ve başvuru yapıldıktan sonra başvuru formu ile talep edilen ek belgelerin 20.12.2013, Saat 17.00 tarihine kadar Ajans’a elden ya da posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

Uyarı: Başvuru süresince başvuru formu ve/veya eklerinde meydana gelebilecek olası değişiklikleri; www.ankaraka.org.tr web sayfasından takip edebilirsiniz.

Dokümanlar

TD Programı Sonuçları