Ana içeriğe atla

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı (2014)

Ankara Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü "2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı" Ankara’daki yerel aktörlerin çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır.

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Son Başvuru Tarihi

  • Elektronik başvuru: 05.12.2014 Saat 23: 50
  • Başvuru dosyası teslimi: 12.12.2014 Saat 17: 00

"2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı" ile Ankara’nın kalkınmasını ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasını hedefleyen çalışmalar, kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları yanı sıra bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler desteklenecektir.

Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için toplam kaynak miktarı 1.000.000 TL olup verilecek destek miktarı asgari 25.000 TL ile azami 75.000 TL olarak belirlenmiştir.

Proje süresinin 3 ay olduğu programdan; Ankara’da faaliyet gösteren;

  • Üniversiteler,
  • Üniversite veya kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı araştırma enstitüleri/merkezleri,
  • Yerel yönetimler,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Meslek kuruluşları,
  • OSB Müdürlükleri ve KSS Başkanlıkları,
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
  • Sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler yararlanabilir.

Başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi - Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFD) üzerinden yapılacaktır. Bu sistemle, Ajans’a yapılacak proje başvuruları internet üzerinden elektronik başvuru son tarihine kadar (5.12.2014, Saat 23.50)  tamamlanmalıdır. Başvuru Sahipleri’nin, KAYS-PFD’ye kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden doldurup, sistemden çıktısını alacakları Başvuru Formu ile talep edilen ek belgeleri 12.12.2014, Saat 17.00 tarihine kadar Ajans’a elden ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardım Masaları

Ajans hizmet binasında proje hazırlama sürecine katkıda bulunmak amacıyla “Yardım Masaları” oluşturulacaktır. Başvuru sahiplerinin, projeleriyle ilgili ön hazırlıklarını tamamladıktan sonra “Yardım Masaları”na başvurmaları önerilmektedir. Ajansta yapılacak görüşmeler randevu usulüyle gerçekleştirilecek olup randevular, Ajansın internet sayfasında yer alan www.ankaraka.org.tr/form/dfd2014 adresinde yer alan form yardımıyla DFD öncelikleri bazında seçim yapılarak talep edilebilecektir. Ajansta yapılacak görüşmeler, faaliyetlerin beklenen sonuçlara ulaşmasında programın beklentilerini ve projelerde uygulanması gereken yöntemlerin Başvuru sahiplerine daha detaylı aktarılmasını amaçlamaktadır. Hiçbir koşulda yapılan görüşmeler faaliyet tekliflerinin başarılı bulunacağı sonucunu doğurmayacaktır.

Önemli Uyarı

Başvuru süresince başvuru formu ve/veya eklerinde meydana gelebilecek olası değişiklikleri; www.ankaraka.org.tr adresindeki web sitemizden takip edebilirsiniz.

Dokümanlar

DFD Programı Sonuçları