Ana içeriğe atla

2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı

9 Eylül 2019

Ankara Kalkınma Ajansı, 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yer alan üç ayrı mali destek programı ile toplam 25.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde kullandıracaktır.

Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu ve Ekleri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir. 

İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Referans: TR51/19/ÜTMEGP/ÜTMEGP_KA

Öncelikler

Öncelik 1. İleri teknolojili ürünlerin ticarileştirilmesi

Öncelik 2. İleri teknolojilere yönelik mesleki eğitim kapasitesinin artırılması

Uygun Başvuru Sahipleri

Öncelik 1 İçin

 • İşletmeler

(Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 10 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler)

Öncelik 2 İçin

 • İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri
 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
 • Meslek Yüksekokulları
 • Mesleki Eğitim Merkezleri
 • Diğer Kamu Kurumları (Yetki ve görev alanında mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri yer alan kamu kurumları)

Önemli Not: Bu öncelik kapsamında OSB'ler ortak, işletmeler iştirakçi olarak yer alabileceklerdir.

Bütçe

Toplam Bütçe: 10.000.000 TL*

Destek Tutarı

 • Öncelik 1 İçin: Asgari -150.000 TL, Azami – 500.000 TL
 • Öncelik 2 İçin: Asgari – 25.000 TL, Azami – 500.000 TL

Destek Oranı

 • Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin: %25-%90
 • Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin: %25-%50

*(Söz konusu tutarın 7.500.000-TL'si Öncelik 1 kapsamında, 2.500.000-TL'si Öncelik 2 kapsamında kullandırılacaktır.)

Başvuru

 • İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 22 Kasım 2019 Saat: 23:50
 • Taahhütname Son Teslim Tarihi: 29 Kasım 2019 Saat: 17:00

Başvuru Belgeleri

Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı

Referans: TR51/19/KIR/KIR-KA

Öncelikler

Öncelik 1. Kırsalda yenilikçi uygulamaların üretim ve ticarileşme süreçlerine entegrasyonu

Öncelik 2. Kırsal alanları çekim merkezine dönüştüren hizmet çeşitliliği

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Mahalli İdareler
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • İşletmeler
 • Üniversiteler
 • Kooperatifler, birlikler

Bütçe

Toplam Bütçe: 8.000.000 TL

Destek Tutarı

 • Asgari: 100.000 TL
 • Azami: 1.000.000 TL

Destek Oranı

 • Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin: %25-%90
 • Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin: %25-%50

Başvuru

 • İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 29 Kasım 2019 Saat: 23:50
 • Taahhütname Son Teslim Tarihi: 6 Aralık 2019 Saat: 17:00

Başvuru Belgeleri

Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı

Referans: TR51/19/YSG/YSG_KA

                   TR51/19/SGAK/SGAK_KA

                   TR51/19/SGF/SGF_KA

Öncelikler

Program altında üç eksen bulunmaktadır: Yeni Sosyal Girişim Bileşeni, Aracı Kurum Bileşeni, Sosyal Girişim ve Sosyal Fayda Odaklı İşletme Bileşeni.

Yeni Sosyal Girişim Bileşeni

Öncelik 1: Sosyal sorunların çözümü için çalışan ve yeni kurulmuş olan sosyal girişimlerin faaliyet gösterecekleri alanda kapasitelerinin artırılması.

Aracı Kurum Bileşeni

Öncelik 2: Sosyal girişimcilere hizmet veren üniversite, inovasyon merkezi ve kuluçka merkezi gibi aracı kurumların alandaki faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi.

Sosyal Girişim ve Sosyal Fayda Odaklı İşletme Bileşeni

Öncelik 3: Halihazırda sosyal sorunların çözümü için hizmet veren sosyal girişimler ile geliştirdikleri ürün ve hizmetler ile toplumsal sorunlara çözüm üreten sosyal fayda odaklı girişimlerin desteklenmesi.

Uygun Başvuru Sahipleri

Yeni Sosyal Girişim Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri

 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • İşletmeler (Sosyal İşletmeler)
 • Kooperatifler, Birlikler

Aracı Kurum Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri

 • Üniversiteler
 • TGB'ler
 • İşletmeler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Kooperatif ve Birlikler

Sosyal Girişim ve Sosyal Fayda Odaklı İşletme Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler (Sosyal Fayda Odaklı İşletmeler ve Sosyal İşletmeler)
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Kooperatif ve Birlikler

Bütçe

Toplam Bütçe:          7.000.000 TL*

Destek Tutarı

 • Asgari: 100.000 TL
 • Azami: 400.000 TL

Destek Oranı

 • Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin: %25 - %90
 • Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin: %25 - %50
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri İçin: %25 - %75

*(Söz konusu tutarın 1.500.000-TL'si yeni sosyal girişim bileşeni kapsamında, 2.500.000-TL'si aracı kurum bileşeni kapsamında, 3.000.000-TL'si sosyal girişim ve sosyal fayda odaklı işletme bileşeni kapsamında kullandırılacaktır.)

Yardım Masası

Sosyal girişimcilik konusunda proje sunacak başvuru sahipleri, proje teklifi hazırlık aşamasında teknik yardım masasından yararlanabilirler. Başvuru sahipleri teknik yardım için Ankara Kalkınma Ajansı web sitesindeki teknik yardım masası bağlantısından (https://ankarakalkinmaajansi.typeform.com/to/boKff4) görüşme talebinde bulunmalıdır. Bu bağlantı üzerinden oluşturulan teknik yardım randevularının tarih ve saatine riayet edilmesi önemlidir. Bu görüşmelerin web sitesinde belirtilen en son tarihe kadar yapılması gerekmektedir.

Başvuru

 • İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 29 Kasım 2019 Saat: 23:50
 • Taahhütname Son Teslim Tarihi: 6 Aralık 2019 Saat: 17:00

Başvuru Belgeleri

Broşürler