2021 Yılı Teknik Destek Programı 3. Dönem Sonuçları

2 Ağustos 2021

Ankara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı'nın Mayıs-Haziran dönemi (3. Dönem) başvurularına ilişkin değerlendirmeler tamamlanmıştır.

2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mayıs-Haziran döneminde Ajansımıza sunulan teknik destek başvurularının ön incelemesi ve nihai değerlendirmesi; 2021 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi'nde yer alan, ön inceleme kontrol listesinde ve nihai değerlendirme tablosunda belirtilen ölçütlere uygun olarak değerlendirme komisyonu üyeleri tarafından yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, başarılı bulunan projelerden aşağıdaki listede yer alanların; 2021 Yılı Teknik Destek Programı Rehberi'nde yer aldığı şekliyle desteklenmesi uygun bulunmuştur.

Başvuru sahiplerinin, destek almaya hak kazanan teknik destek başvurularına ilişkin listenin Ajans internet adresinde yayınlandığı 02 Ağustos 2021 tarihini takip eden on (10) iş günü içinde; sözleşme imzalamak üzere KAYS'a gerekli belgeleri yüklemesi ve sözleşmelerin elektronik imza yoluyla veya ıslak imzalı bir şekilde imzalanması gerekmektedir.

 

2021 Yılı Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran Dönemi Başarılı Projeler Listesi

 

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

TR51/21/TD_SOS/0008

PRANGALARIMIZDAN KURTULUYORUZ, GÜÇLÜKLERİ AŞIYORUZ: ÇOCUKLARDA VE GENÇLERDE DİSLEKSİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ

MAMAK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

TR51/21/TD_SOS/0013

SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞLARININ TEKNİK KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİMİ

SAĞLIK DİPLOMASİSİ DERNEĞİ

TR51/21/TD_KIR/0005

KIRSAL KALKINMADA YULAFIN DEĞERİ VE ÖNEMİ

HAYMANA TİCARET BORSASI

TR51/21/TD_TEK/0019

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE YAPAY ZEKA EĞİTİCİ EĞİTİMİ

ÇUBUK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ