Ana içeriğe atla

2022 YILI SEDEP SIKÇA SORULAN SORULAR- 2

17 Ekim 2022
  • Soru 1: İştirakçi ve ortak sayısının yüksek olması projenin geçmesini etkiler mi?

Cevap 1: Başvuru sahipleri, tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahipleri projenin mali ve teknik kapasitesini arttırmak için projeye ortak ya da iştirakçi kuruluş dahil edebilirler. Proje ortakları, projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar yararlanıcının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Başvuru sahibinin ve proje ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler. Projenin mali ve teknik kapasitesini arttıracağı ve projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağı düşünülüyorsa ve projede ortak ve iştirakçilerin katkısı somut olarak görülebiliyorsa, projede ortak ve iştirakçi yer alması projenin teknik ve mali değerlendirilmesi sırasında “1. Mali Kapasite ve Operasyonel Kapasite” bölümünden projenin artı puan almasına neden olabilmektedir. Bununla birlikte projelerde ortak veya iştirakçi olması veya sayıları her projenin veya başvuru sahibinin öncelik ve proje yönetim süreçlerine göre değişiklik gösterebilmektedir, ortak ve iştirakçi sayısının proje içeriğinden bağımsız olarak projenin geçmesiyle doğrudan bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Projede yer alabilecek ortak ve iştirakçilerin uygunluğu hakkında bilgi almak için Program Başvuru Rehberinin “2.1.3. Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu, İştirakçiler ve İştirakçilerin Uygunluğu, Alt Yükleniciler” bölümünü inceleyeniz.

 

Soru 2: Başvuru sahibi olmak isteyen kooperatifler için de en fazla 5 yıl önce kurulmuş olma şartı var mıdır?

Cevap 2: Program Başvuru Rehberinin “2.1.2. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu” bölümünde de belirtildiği gibi başvuru sahibi “Sosyal işletme ve sosyal fayda odaklı işletmelerin program ilan tarihinden itibaren en fazla 5 yıl boyunca faaliyette olması.” koşulu bulunmaktadır. Kooperatifler ve işletme statüsü haricindeki diğer başvuru sahipleri için kuruluş yılı sınırı bulunmamaktadır. Bununla birlikte tüm başvuru sahiplerinin başvuru tarihinde resmi olarak kurulmuş olması koşulunu sağlaması gerekmektedir.

 

Soru 3: Programa sunacağımız projeler kapsamında araç kiralama yapabilir miyiz?

Cevap 3: Program rehberi “2.3.2. Uygun Olmayan Maliyetler” bölümünde de yer aldığı üzere “Otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kaptıkaçtı, arazi taşıtları, panel van, kamyon ve çekici alımı ve kiralanması ile bu işlemlerle taalluku olan giderler” uygun olmayan maliyetler olarak değerlendirildiğinden proje bütçelerinde araç kiralama kalemleri uygun değerlendirilmemektedir.

 

Soru 4: Projelerde desteğin yüzdelik oranına kim neye göre karar veriyor?

Cevap 4: Program rehberi “1.3.1. Asgari ve Azami Destek Tutarları” ve “1.3.2. Asgari ve Azami Destek Yüzdesi” bölümlerinde uygun başvuru sahibi statüsüne göre Ajanstan talep edilecek proje asgari ve azami destek oranları ve tutarları yer almaktadır. Sunulacak projelerde Ajanstan talep edilecek destek tutarları ve oranları rehberde yer alan limitler dahilinde kalmak şartıyla başvuru sahibi tarafından kendi inisiyatifine göre belirlenir.

 

Soru 5: Yararlanıcılar projelerinde Ajansın verdiği mali desteği alıp kalan kısmını (eş finansman) ödeyemezlerse, projeyi geri çekmeleri mi gerekir?

Cevap 5: Uygulama sürecine ilişkin detaylı bilgi için Ajansın web sayfasından ulaşılacak Proje Uygulama Süreci dokümanlarından “Sözleşme ve Ekleri”nin incelenmesi gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için Ajansımız İzleme ve Değerlendirme Birimi ile iletişime geçilebilmektedir.