Ana içeriğe atla

2022 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Odağında Sosyal Ekonomi Mali Destek Programı Sonuçları

24 Mart 2023

Ankara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Odağında Sosyal Ekonomi Mali Destek Programı için başvuru sonuçları açıklanmıştır.

Ankara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak alınan yönetim kurulu kararı gereği 15 Eylül 2022 tarihinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Odağında Sosyal Ekonomi Mali Destek Programı için proje teklif çağrısı yapılmıştır.

Alınan proje tekliflerinden gerekli şartları sağlayan ve bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen teknik ve mali değerlendirmeler sonucunda; 6 proje teklifinin 2022 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Odağında Sosyal Ekonomi Mali Destek Programı kapsamında desteklenmesi Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun 17 Mart 2023 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmıştır.

Listede bulunan proje sahiplerine resmi yazılı bildirim, ardından sözleşme davet bildirimi yapılacaktır. Sözleşme davet bildiriminin ulaşmasını takip eden on (10) iş günü içinde davet yazısı ile istenilen belgelerin tamamlanarak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) yüklenmesi ve sözleşmenin imzalanması gerekmektedir.

Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansımıza başvurmayan, sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajansımız tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır. Aynı süre içinde mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren başvuru sahiplerine on (10) iş günü ilave süre tanınabilir.

2022 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Odağında Sosyal Ekonomi Mali Destek Programı Sonuçları Listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Ankara Kalkınma Ajansı

Genel Sekreterliği