2024-2028 Ankara Bölge Planı Hazırlıklarına Katılımcılık Esası ile Devam Ediliyor

18 Ekim 2022

Ankara Bölge Planı 2024-2028 hazırlık çalışmaları kapsamında Bölge Planının “Ankara’da Çevre” ekseni tamalı odak grup toplantısı ilgili paydaşlarla düzenlendi.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen “Ankara’da Çevre” odak grup toplantısı Ankara Kalkınma Ajansı’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda çevre temasında değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılara süre hakkı tanınarak mevcut durum, çözüm önerileri ve gelecek beş yılda bölge planında nasıl tedbir ve önceliklerin yer alacağına dair görüşleri soruldu. Gelen görüşler doğrultusunda ek bilgi ve proje önerilerinin yazılı olarak alınmasına karar verildi.

Toplantıda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile mevcut mevzuat çalışmaları ile hazırlanan eylem planlarına da değinilerek geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde tartışmalar da gerçekleştirildi. Bunun yanında Ankara Kalkınma Ajansının benimsediği katılımcılık anlayışından memnuniyet duyulduğu ve devam etmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen “Ankara’da Çevre” ekseni temalı toplantı ile kentin beş yıllık stratejik planını oluşturacak Bölge Planında katılımcılığı sağlamak ve iş birliği amaçlanmıştır.