Ana içeriğe atla

2024 Yılı Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Teknik Destek Programı 2. Dönem Sonuçları

20 Mayıs 2024

Ankara Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Teknik Destek Programı Mart-Nisan dönemi (2. Dönem) başvurularına ilişkin değerlendirmeler tamamlanmıştır.

2024 Yılı Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Teknik Destek Programı kapsamında Nisan döneminde Ajansımıza sunulan teknik destek başvurularının ön incelemesi ve nihai değerlendirmesi; 2024 Yılı Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi’nde yer alan, ön inceleme kontrol listesinde ve nihai değerlendirme tablosunda belirtilen ölçütlere uygun olarak değerlendirme komisyonu üyeleri tarafından yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, başarılı bulunan projelerden aşağıdaki listede yer alanların 2024 Yılı Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi’nde yer aldığı şekliyle desteklenmesi uygun bulunmuştur.

Başvuru sahiplerinin, destek almaya hak kazanan teknik destek başvurularına ilişkin listenin Ajans internet adresinde yayınlandığı 20 Mayıs 2024 tarihini takip eden on (10) iş günü içinde; sözleşme imzalamak üzere KAYS'a gerekli belgeleri yüklemesi ve sözleşmelerin elektronik imza yoluyla veya ıslak imzalı bir şekilde imzalanması gerekmektedir.

2024 Yılı Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Teknik Destek Programı Mart-Nisan Dönemi Desteklenmeye Hak Kazanan Projeler Listesi

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi

TR51/24/SOS_TD/0001

Mesleki Yetkinlik Geliştirme  Merkezi - Elektrikli Araçlar İçin Ulusal Yeterlilik ve Meslek Standartları Geliştirme ProjesiOtomotiv Mühendisliği Derneği