Ana içeriğe atla

21 Aralık 2011 Tarihli Kalkınma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi

21 Aralık 2011

Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu, Kurul Başkanı Dr. Mustafa LALE Başkanlığında, 21.12.2011 tarihinde saat 14.00'da Kalkınma Ajansı'nın 1322. Sok. No:11 Öveçler Çankaya Ankara adresindeki Toplantı Salonu'nda Yönetim Kurulu üyeleri Orhan AYDIN ve Prof. Dr. Mehmet BARCA ile Genel Sekreter Doç.Dr. Asım Balcı'nın da katılımlarıyla toplanmıştır.

Yapılan yoklama ile çoğunluğun mevcut olduğu tespit edildikten sonra, saygı duruşunda bulunulmuş ve İstiklal Marşı okunmuştur.

Kalkınma Kurulu Başkanı Dr. Mustafa LALE yaptığı açılış konuşmasında şehirlerin önemi, dezavantajlı vatandaşların toplumsal yaşama katılmasının önündeki engeller ve bunların kaldırılmasında Ankara Kalkınma Ajansı'nın öncülük işlevi, sürdürülebilir kalkınma bilincinin oluşturulması ve bunda üniversitelerin rolü, teknokentler, tüm sektörlerde mevcut yoğun rekabet ortamı, rekabetle mücadele edebilmek için gereken nitelikli insan kaynağı ve bilginin önemine değinerek Ankara'daki KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini arttırmalarına katkı sağlamak için Ajansın yürüttüğü destek programlarına yeterince etkin katılamadıklarını belirtti. KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarının destek, hibe ve teşviklerinden de KOBİ'lerin yeterince yararlanamadıkları, bunun aşılması için ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve etkin bir kamu-özel sektör diyalog mekanizması oluşturulması gerektiğini belirtti. Daha sonra üyelikleri düşen üyeler ve onların yerine kurula katılan yedek üyeler hakkında kurulu bilgilendirmiştir.

Kalkınma Kurulu üyesi ODTÜ Teknokent A.Ş. temsilcisi Genel Müdür M. İhsan KIZILTAŞ teknokentleri tanıtan ve Türkiye'deki sorunlarını içeren bir sunuş yapmıştır.

Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım BALCI 2011 yılı ikinci altı aylık döneminde gerçekleştirilen faaliyetler konusunda Kurulu bilgilendiren bir sunum yapmıştır.

Ajans Program Yönetimi Birimi Koordinatörü Süleyman İSLAMOĞLU yaptığı sunumla 2011 yılında çıkılan Mali Destek Programları "Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi" ve "Yenilikçi Uygulamalar" konularında elde edilen sonuçlar, Ajans Program Yönetimi Birimi uzmanı Dr. İbrahim ERKAN ise genel olarak kalkınma ajanslarının destekleri hakkında bilgilendirme yaparak 2012 yılında çıkılacak destekler hakkında bilgi vermişlerdir.

Kurul üyesi OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın raylı sistem, toplu ulaşım araçları ve otobüs imalatı konusunda Ankara'da mevcut potansiyelden bahsederek özellikle belediyelerin bu tür ihtiyaçlarının yerli firmalardan karşılanması üzerinde gösterilecek titizliğin ekonomiye katkı sağlayacağının önemini anlatan bir sunum ve konuşma yapmıştır.

Gündemin altıncı maddesinde 2012 yılı destek programları hakkında kurul üyelerinin görüş ve düşünceleri alınarak bunların desteklenecek öncelikli sektörler kapsamına dahil edilmesi için öneride bulunmak üzere Yönetim Kurulu'na iletilmesi kararlaştırılmıştır.

Ayfer KOCA (Orta Anadolu İhracatçılar Birliği): Türkiye'deki dört ihracatçı birliği tarafından her yıl ülke çapında düzenlenmekte olan mobilya tasarım yarışmasının Ajans'ın destekleri kapsamına alınıp alınamayacağını sormuştur. Mobilya sektörünün desteklenecek sektörler arasına alınmasını önermiştir. Kurul Başkanı, konunun öneride bulunmak üzere Yönetim Kurulu'na iletileceğini belirtmiştir.

Bülent GÜLÇUBUK (Ankara Üniversitesi): Ankara'da tarımın ekonomide önemli bir yere ve gelişme potansiyeline sahip olmasına rağmen gerekli ilgi ve desteği göremediğini belirterek Ajans'ın tarıma destek verip veremeyeceğini sormuştur. Genel Sekreter tarafından tarımın doğrudan desteklenemeyeceği, endüstriyel tarım veya tarıma dayalı sanayinin desteklenebileceği, ayrıca 2012 yılında Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme İl Koordinatörlüğü'nün açılacağı, bu konudaki boşluğun kısmen doldurulabileceği belirtilmiştir.

İlker TABAK (Türkiye Bilişim Derneği): Bütün sektörlerin bilişimle ilgisi olduğu, hangisine bir destek açılacaksa içinde mutlaka bilişimle ilgili unsurların bulunduğunun altını çizmiştir.

Münir GÜRSALT (MEKSA Vakfı): Destek programlarında mesleki eğitime de öncelik verilmesi gerektiği, özellikle işsiz veya düz lise mezunu gençlerin ara eleman olarak istihdama kazandırılmalarına yönelik olarak eğitimler verilmesi, ayrıca özellikle nüfusun %10'una yaklaşan dezavantajlı gruplar/engellilere yönelik projelerin desteklenmesi önerisinde bulunmuştur.

Mustafa LALE (Başkan): Kalkınma Ajansı'nın mali destekler yanında eğitim imkânları da sağladığını belirterek özellikle KOBİ'lerin proje hazırlama konusunda ciddi eksikleri bulunduğunu, kurumsallaşma ve finansman sorunları yaşadıklarını ve eğitimlerin bu sorunları giderecek yönde verilebileceğini ifade etmiştir.

Mehmet YÜKSEKKAYA (Başkent Üniversitesi): Medikal teknoloji üzerine teklif çağrısı yapılması, ayrıca eğitimin geliştirilmesi için çalışmalar yapılması, destekler verilmesi önerisinde bulunmuştur.

Başka bir temsilci tarafından çevreye yönelik teklif çağrısı önerisinde bulunulmuştur.

Bilgehan GÜRLEK (Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Vakfı): Eğitimle ilgili desteklerin yerinde olacağı fikrine katıldığını, özellikle proje yönetimi ve inovasyon konularında eğitim desteklerinin yararlı olacağını belirtmiştir.

Cemal SATILMIŞ (Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı): Destek programlarında yerli dinamiklerin ve yerli üretimin üzerinde durulması önerisinde bulunmuştur.

Erdoğan ÖZEN (Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği): Alışveriş merkezlerinin esnaf ve sanatkârlar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını, çoğunun işyerlerini kapatmak zorunda kaldığı ve başka mesleklere yöneldiklerini, bu nedenle bunların başka meslekler edinmelerini sağlamak üzere eğitim çalışmaları yapılması ve bu yönde destekler verilmesi önerisinde bulunmuştur.

İ. Hakkı ERTÜRK (Sincan OSB): Büyük sanayi işletmelerinin kendi ar-ge merkezlerinin bulunduğu fakat orta ve küçük işletmelerin bu imkâna sahip olmamaları nedeniyle Ajansın ortak ar-ge, inovasyon ve tasarım merkezleri kurulmasında öncülük etmesi önerisinde bulunmuştur.

Orhan KALKAN (misafir): Daha önceden Ankara'da mevcut Turizm Eğitim Merkezi'nin artık faaliyet göstermediği ve turizm eğitimi alanında bir boşluk bulunduğunu belirterek bu konuda ara personel yetiştirilmesi, halka ve sektöre işbaşı eğitimi ve eğiticilerin eğitimi suretiyle turizm eğitimi verilmesi önerisinde bulunmuştur.

Bir sonraki Kalkınma Kurulu'nun gündem ve tarihinin belirlenmesi oybirliği ile Kalkınma Kurulu Başkanına bırakılmıştır.

Toplantı saat 15.57'de sona ermiştir.

 

GÜNDEM

1-      Açılış,

2-      Kalkınma Kurulu Başkanı Dr. Mustafa LALE'nin açılış konuşması,

3-      Ankara'daki Teknoparklar ve sorunları hakkında ODTÜ Teknopark Genel Müdürü M. İhsan KIZILTAŞ'ın sunumu,

4-      2011 yılı faaliyetleri hakkında Genel Sekreter Doç. Dr. Asım BALCI'nın sunumu,

5-      2011 yılı destek programları hakkında bilgi sunulması,

6-      2012 yılı destek programları hakkında kurul üyelerinin görüş, düşünce ve önerilerinin alınması,

7-      Bir sonraki Kalkınma Kurulu'nun gündem ve tarihinin belirlenmesi,

Sonuç ve kapanış.