Ana içeriğe atla

24 Aralık 2014 Tarihli Kalkınma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi

29 Aralık 2014

Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2014 Yılı II. Kalkınma Kurulu, Kalkınma Kurulu Başkanı Dr. Mustafa LALE’nin başkanlığında 24 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 14.00’de ATO Congresium (Patara Salonu) Söğütözü Mh., Söğütözü Cd. No:1, 06510 Ankara adresinde aşağıdaki gündemle toplandı.

Kalkınma Kurulu Başkanı Dr. Mustafa LALE’nin yaptığı açılışın ardından, gündemin okunmasıyla toplantı başladı. Konuşmasında rekabet ve yenilikçilik kavramları üzerinde duran Kurul Başkanı Dr. Mustafa LALE, ülkelerin rekabeti kadar şehirlerin de rekabetinin önemine değindi. Şehirlerin rekabetinde ise markalaşmanın gerekliliğine vurgu yaptı. Aynı gün Ankara Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen TechAnkara Proje Pazarı etkinliğinin girişimcilik, Ar-Ge ve inovasyon kültürüne katkılarına değindi.

2023 hedeflerinin yakalanmasında ar-ge kültürünün projelerle gelişmesi gerektiği görüşünü savunan Başkan LALE, özel sektörün bu konuda atılım yapması gerektiğini belirtti. Katma değeri yüksek ürünler üretmenin artık bir zorunluluk olduğunu belirten Başkan LALE, Ankara’nın ileri teknolojide yükselmesini arzuladığını belirtti. Önde gelen üniversiteleri, teknoparkları ve firmalarıyla; patent sayıları, akademik yayın sayıları gibi pek çok alanda önde olan Ankara’nın bilim bilişim ve ar-ge inovasyon merkezi olması gerektiğini savundu.

2014 yılı ilk altı aylık Faaliyet Raporu, Ajans tarafından uygulamasına devam edilen destek programları ve Ajansım 2015 yılı faaliyetleri, İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Ömer Faruk KAYAASLAN tarafından sunuldu.

Toplantının devamında Kurul üyeleri Ajansın mevcut faaliyetleri, gelecek dönemlerde gerçekleştirebileceği çalışmalar ve diğer kurul üyesi kuruluşlar ile bölgedeki diğer paydaşların hem birbirlerine verebilecekleri destek hem de bölgenin kalkınmasında yapabilecekleri katkıları içeren aşağıdaki öneri ve görüşleri belirtmişlerdir.

 • Ajans tarafından hazırlanan araştırma yayınları ve duyurular Kalkınma Kurulu üyelerine e-posta aracılığıyla gönderilmeli; yürütülen faaliyetlerin sunumları ajans web sayfasında yayınlanmalıdır.
 • Ajansın sunduğu destek programlarının değerlendirilmesinde bölgelerin kalkınmışlık seviyeleri gözetilmelidir.
 • Kadınların ekonomiye katkılarının arttırılmasında el becerilerini ortaya koyabilecekleri en sanatlarını geliştirmek ve ortaya çıkaracakları yerel ürünlerin pazarlanmasını sağlamak üzere Ankara Kalkınma Ajansı dahil tüm ajansların desteği gereklidir.
 • Ankara’nın kalkınmasında bütçeden ayrılan paranın arttırılmasına ve Başkentlilik payının gözetilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Ankara’nın kültürüne yönelik başlıklar açılmalıdır. Ankara’nın kültürel ürünlerini ortaya çıkaracak, şehre sembol yaratacak ve değerlerini hatırlatacak çalışmalarda Ankara Kalkınma Ajansı öncü olmalıdır.
 • Organize Sanayi Bölgelerine giden yolların düzeltilmesi, bölgelerin gelişimi, yatırım fırsatlarının arttırılması ve iş kazalarının önlenmesi açısından gereklidir.
 • Mesleki ve teknik eğitim el atılmamış bir konu olup, bu alanda çalışmaların yapılması gereklidir.
 • Kalkınma Kurullarında senelik verilen bilgilerin dışında Ajans’ın verdiği projelerin takibinin yapılacağı etki değerlendirmelerinin sunulması gereklidir. Ajansın çıkacağı destek programlarında etki değerlendirmesinin sonuçlarını dikkate alması, sürdürülebilirlik açısından gereklidir.
 • 2015 yılında çıkılacak destek programında sosyal sorumluluk, sosyal yenilikçilik ve toplumsal inovasyon gibi konulara öncelik verilmelidir.
 • Kalkınma Ajansı çalışmalarında iş güvenliği ve afet acil durum planları konularına önem vermelidir.
 • Sitelerin ileriye götürülmesinde Ajans desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Mobilya sektöründe ar-ge merkezine ihtiyaç duyulmaktadır. Mobilyanın başkenti Ankara’da sektör daha çok desteklenmelidir.
 • Doğaya dost çalışmaların yapılması faydalı olacaktır. Üretim ve tüketimde doğa unutulmamalıdır.
 • Özel idarenin kapanmasının ardından taşra ilçelerde para kaynaklarının daralmasından dolayı ilçelerde öz kaynağın kaldırılması faydalı olacaktır.

Bir sonraki Kalkınma Kurulu’nun, Ankara Sanayi Odasının veya Başkent OSB’nin ev sahipliğinde yapılması önerisi de dikkate alınarak gündem, yer ve tarihinin belirlenmesi oy birliği ile Kalkınma Kurulu Başkanına bırakılmıştır.