Ana içeriğe atla

24 Aralık 2015 Tarihli Kalkınma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi

7 Ocak 2016

Ankara Kalkınma Ajansı'nın 2015 Yılı II. Kalkınma Kurulu, Kalkınma Kurulu Başkanı Hasan Fehmi YILMAZ'ın başkanlığında 24 Aralık 2015 Perşembe günü saat 14.00'de ATO Congresium Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No:1/A Çankaya Ankara adresinde toplandı.

Kalkınma Kurulu Başkanı Hasan Fehmi YILMAZ başkanlığında toplanan Kurula, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif ŞAYIK, Yönetim Kurulu üyeleri Seçim AYDIN ve Ahmet Hüsrev ULUSOY ile Kalkınma Kurulu üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasında Kurul Başkanı Hasan Fehmi YILMAZ, işbirliği kültürünün geliştirilmesi ve Ankara'nın sanayide ticarette, Ar-Ge'de, sağlık turizminde her zaman önde olması için paydaşlardan gelecek her türlü görüş ve önerilere açık olduğunu belirtti. Ankara'nın eğitim ve turizm alanında öne çıkması gerektiğini belirten Hasan Fehmi YILMAZ, işbirliklerini geliştirmek ve fikir paylaşımını arttırmak üzere Kurul üyelerinin ziyaret edilmeye başlandığını ve bu ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

Açılış konuşmasının ardından 2015 yılı İlk Altı Aylık Faaliyet Raporu, Ajansın devam eden çalışmaları ve 2016 yılı faaliyetleri, İş Geliştirme ve Strateji Birimi Uzmanı Naz GÜNDÜZ tarafından sunuldu. Bu sunumda 2015 Yılı Mali ve Teknik Destek Programları, Ajansın yürüttüğü projeler, güncel yayınlar, eğitimler, yatırımlar ve bütçe gerçekleşmeleri ile aynı gün gerçekleştirilen TechAnkara Proje Pazarı 2015 etkinliğinden bahsedildi.

Toplantının devamında Kurul üyeleri Ajansın mevcut faaliyetleri, gelecek dönemlerde gerçekleştirebileceği çalışmalar ve diğer kurul üyesi kuruluşlar ile bölgedeki diğer paydaşların hem birbirlerine verebilecekleri destek hem de bölgenin kalkınmasında yapabilecekleri katkıları içeren aşağıdaki öneri ve görüşleri belirtmişlerdir.

  • Kurul üyeleri arasında iletişimi sağlamak, projeler ve çalışmalar kapsamında işbirliğini güçlendirmek için günümüzün teknolojik imkanlarına uygun bir platformun kurulması gereklidir. STK, özel sektör ve kamunun daha fazla işbirliği içerisinde olması gereklidir.
  • Ajansa sunulan ancak elenen projelerin neden elendiğine ilişkin detaylı bilgi sunulmalıdır. Ajans projelerin aldığı puan, projenin eksik yanları gibi konularda şeffaf olmalıdır.
  • Ankara'yı tanıtmak için Ankara'yı iyi tanımak gereklidir. Kurul üyelerinin de bölgeyi tanıması adına 2016 yılı I. Kalkınma Kurulu'na ev sahipliği yapılmak istenmektedir. Üniversitelerin bu bölgeye gönüllülük esasına dayanarak gelmesi gereklidir. İç Anadolu'ya hizmet etmesi planlanan demiryolu ulaşımı ve depolama hizmetlerini içeren Lojistik Planı,  2023 hedefleri kapsamında Ankara Bölge Planı'na dahil edilmelidir.
  • Kalkınmanın sanayi ile ilişkisi göz önüne alındığında sera gazı salınımının artması beklenmektedir. Bu artışı dengede tutmak bölgenin geleceği için gereklidir. Ajans, önümüzdeki dönem eğitim planlarında iklim değişikliğine yer vermelidir.
  • Kurumlarda Ajans kaynaklarına ve AB fonlarına yönelik projeler hazırlanmaktadır. Ankara Kalkınma Ajansı, kurumlarda tanıtım sunumları gerçekleştirmelidir. Ankara'ya yönelik daha güzel çalışmaların hazırlanması gereklidir.
  • Ankara'da kamu kurumları arasında iletişim problemi vardır. Ankara'nın yenilenebilir enerji kullanmaya elverişli olup, özellikle OSB bünyesinde kullanım desteklenmelidir. Yenilenebilir enerjiye yönelik Ajans destekleri değerlendirilmedir.
  • Başkent OSB, Dökümcüler İhtisas OSB ve ASO I.OSB aynı bölgede bulunmakta olup Ankara'nın seçilen sanayi bölgesi olan bu bölgeye yatırım yapılmalıdır. Bölgenin İstanbul Yolu ile bağlantısını sağlayan ihaleler defalarca iptal edilmiştir. Ulaşımın bir an önce halledilmesi, bölgede çalışanlar açısından da acil bir husustur. Kalkınmanın önündeki bu engelin kaldırılması için konunun Ajans gündemine alınması talep edilmiştir. Ankara'nın sağlık başkenti olması için Akyurtlu iş adamları ile Büyükşehir yetkilileri bir araya gelmiştir. Ajansın da bu konuda teknik anlamda destek sağlaması talep edilmektedir. İş ahlakı, Ankara iş dünyasında unutulan bir kavramdır. Ajans bu konuda çalışmalar yapmalıdır. Ankara'da üretilen malların kullanımına yönelik bir farkındalık çalışması başlatılmalıdır. Gençler hem Ankara'da ne üretildiğini bilmeli, hem de sanayiyle tanışmalıdır. Ankara'nın tanıtımına yönelik Ankara Tavşanı, Ankara Tiftik Keçisi, Ankara Takla Güvercini, Ankara Kedisi gibi Ankara değerleri ön plana çıkarılmalıdır. Kurul üyelerinin önerileri yazılı olarak gönderilmesinde fayda olacaktır.
  • Atatürk'ün Ankara'ya geldiği gün olan 27 Aralık'ın uluslararası bir haftaya dönüştürülmesi gereklidir. Kalkınma Kurulu gücünü, yerel uzlaşma, ortak paydaya dönük sorun çözümü ve politika üretmeye yöneltmelidir. Kurumlar arası işbirliğinin artmasına, lobi faaliyetlerine ve ortak bir Akara paydasında buluşulmasına ihtiyaç vardır. Kurul ve Ajansın varlığı bunları gerçekleştirmede büyük bir şanstır. Ajansın verdiği desteklerin büyüklüğüne bakılmaksızın temsil ve lobi gücüne odaklanılmalıdır. Bu amaca yönelik kurul üyelerinin daha çok bir araya gelmeye, ortak düşünmeye ve çözüm üretmeye ihtiyacı vardır. Ankara üniversiteleri ve beşeri sermayesiyle doğal bir silikon vadisidir. Lobi gücüyle savunma sanayi yatırımlarının odağı Ankara yapılmalıdır. Ankara'nın zengin potansiyeli harekete geçirilmelidir.
  • Taşra ilçelerde STK'ların ve kamu kurumlarının proje hazırlama konusunda eksiklikleri mevcuttur. Ajansın bu ilçelere yönelik çalışmalarına ilçe çalışanlarını da dahil ederek motive etmesi beklenmektedir. Turizm konusunda Ankara'da eksiklikler mevcuttur. Tuz Gölü gibi değerlerin ön plana çıkarılarak Ankara'nın tanıtımında değerlendirilmesi gereklidir. Hirfanlı Barajı'nda her yıl Kabotaj Bayramı düzenlenmekte olup Şereflikoçhisar'ın ev sahipliği yapması temenni edilmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı taşra ilçelerde tarım ve hayvancılık alanlarında destekler sunmaktadır. Taşra ilçelerde verilen bu desteklerin daha verimli değerlendirilmesi adına Ajans'ın yönlendirmesine ihtiyaç duyulmaktadır.             

Bir sonraki Kalkınma Kurulu'na Başkent OSB'nin ev sahipliğinde yapılması önerisi de dikkate alınarak gündem, yer ve tarihinin belirlenmesi oy birliği ile Kalkınma Kurulu Başkanına bırakılmıştır.