Ana içeriğe atla

24 Eylül 2013 Tarihli Kalkınma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi

24 Eylül 2013

Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu Başkanı Alâaddin YÜKSEL'in davetiyle 24 Eylül 2013 Salı günü saat 09.30'da Rixos Grand Ankara Oteli Atatürk Bulvarı No:183 Kavaklıdere Ankara adresinde 2013 Yılı II. toplantısını gerçekleştirmek üzere  toplandı.

Toplantı başlangıcında daha önceden ismi yazılı olarak bildirilmiş temsilcilere imzaları alınarak yapılacak oylamada kullanılmak üzere elektronik araçlar (key-pad) kimlik kartı karşılığı teslim edildi. Alınan imzalardan çoğunluğun mevcut olduğu tespiti sonrasında toplantı başlatıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Ajansın görevlerini ve yaptığı çalışmaları aktaran bir video gösterimi yapıldı.

Açılış konuşması Yönetim Kurulu Başkanı ve Ankara Valisi Alâaddin YÜKSEL tarafından yapıldı. Konuşmasının başında Ankara Kalkınma Ajansı'nın tarihçesi ile Ankara'nın tarihi, ekonomik ve kültürel zenginlikleri ve potansiyeli konusundaki düşüncelerini belirtti. Konuşmasını Kalkınma Ajansları'nın bölgesel sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak, aynı bölge içinde gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmak ve gelişme stratejilerini belirlemek amacıyla kurulduğunu, tüm dünyada benimsenen bu modelin ülkemize geç geldiğini, Ankara'nın önümüzdeki dönem stratejik planlarında bilişim, tarım ve turizm alanlarının yer aldığının altını çizerek Kalkınma Ajansı'nın da bu alanlara yönelik önemli destek mekanizmaları oluşturduğunu vurgulayarak devam ettirdi. Ayrıca kentin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet pozisyonlarını iyi belirlemede, dünya yarışında nerede yer alacağını tespit etmekte, stratejik başlıkları belirlemede Kalkınma Kurulu'nun en önemli işlevinin bir ortak aklı ortaya koymak olduğunu ifade etti.

Ankara Kalkınma Ajansı'nın göreve yeni başlayan Genel Sekreteri Arif ŞAYIK kısa bir konuşma yaptı. Kalkınma Kurulu'nun bölgedeki rolünün daha iyi anlaşılmasını sağlamak için iki video gösterimi yapıldı. Ardından Yönetim Kurulu Başkanı Ajanstaki görevinden ayrılan önceki Genel Sekretere yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek yeni Genel Sekretere başarı dileklerinde bulundu.

5449 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ve 2009/15433 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek-1 / 3. Maddesi gereği; Kalkınma Kurulu Başkanı, Başkanvekili, Katip Üyeleri ve Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunda yer alacak 3 asil ve 6 yedek kurul üyesinin seçilmesine geçildi. Ajans Program Yönetimi Birimi Başkanı Süleyman İSLAMOĞLU seçim koordinasyon sürecini yürütmek üzere kürsüye geldi ve ad okunmak suretiyle sözlü yoklama yapıldı. Yoklamada 100 üyeden 86'sının temsilcisinin mevcut olduğu tespit edildi. İki asıl ve iki yedek katip üyelikleri seçmek üzere adaylar belirlendi. Yapılan oylama sonucunda Barış AYDIN ve Yavuz EKİCİ asıl katip üyeliklere, Kaan AKSAY ve İhsan KARATAYLI yedek katip üyeliklere seçildi. 

Yeni seçilen katip üyeler divana geçtiler. Kalkınma Kurulu başkanlığı ve yardımcılığı için adaylar tespit edildi. Kurul başkanlığı için yapılan oylama sonucunda Mustafa LALE başkanlığa, Azmi KELEMCİSOY başkan vekilliğine seçildi.

Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu'nda yer alacak 3 asıl ve 6 yedek kurul üyeliği için adaylar belirlendi ve kısaca özgeçmişlerini anlattılar. Yapılan seçim sonucunda Orhan AYDIN, Prof. Dr. Mehmet BARCA ve Nesrin SEMİZ Yönetim Kurulu'nun boş bulunan asıl üyeliklerine, Burçak ERKAN, Erginer BİRDAL, Metin ÖZASLAN, Mustafa KIR, Halil İbrahim Balıkçı ve Sururi ŞENSES yedek üyeliklerine seçildiler.

6 ncı maddede Kalkınma Kurulu üyeleri görüş, düşünce ve önerilerini paylaştılar.

Bir sonraki Kalkınma Kurulu'nun gündem ve tarihinin belirlenmesi oybirliği ile Kalkınma Kurulu Başkanına bırakılarak toplantı sona erdirildi.