Ana içeriğe atla

5 Ağustos 2010 Tarihli Kalkınma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi

6 Ağustos 2010

Giriş

Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Toplantısı'nda Kurul Başkanı Sayın Mustafa LALE, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Sayın Nahit BİNGÖL, Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Valisi Sayın Alâaddin YÜKSEL açılış konuşmaları yapmışlardır. Technopolis Türkiye Direktörü Sayın Şirin ELÇİ diğer ülkelerdeki kalkınma ajansı örnekleri hakkında, İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Dr. Ergüder CAN İzmir Kalkınma Ajansı'ndaki uygulamalar hakkında ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Doç. Dr. Asım BALCI da Ankara Kalkınma Ajansı faaliyetleri ile ilgili sunum yapmışlardır. Bu konuşmaların dışında bazı kurul üyeleri söz alarak düşüncelerini paylaşmışlardır. Kurul üyelerinin dile getirdikleri konular başlıklar halinde aşağıda sunulmuştur.

Kalkınmanın Bölgeselliği ve Kaynak İsrafı

Ülkenin bütünü göz önüne alınarak bir merkezden ayrılacak kaynaklar, yürütülebilecek tedbirler ve hedefler bölgede yürütülebilecek bu tür hedef ve alınacak tedbirlere nazaran daha fazla ölçek ekonomisi sağlıyorsa kaynak israfının önüne geçmek için bu hedeflere yönelik uygulamalara bölgede geçilmemelidir.

(Sayın Şadi TÜRK - Başkent Organize Sanayi Bölgesi Başkanı)

Başkentlilik Özelliklerinin Kaybolması

Türkiye'de 81 il var fakat Ankara başkent. Tek başına başkentlik bir strateji olarak belirlense bile Ankara başkentlilik özelliklerini kaybetmeye başladı.

(Sayın Metin ÖZARSLAN - Ankara Klubü Başkanı)

İlk ve Orta Öğretimde Uzun Vadeli Hedefler

İlk ve orta öğretimde uzun vadeli düşünerek çocukların hangi bilim, eğitim ve mesleklere yönlendirileceği analiz edilmeli ve plan yapılmalıdır.

(Sayın Nesrin SEMİZ - Başkent Kadınlar Platformu Genel Sekreteri)

Kurul Üyeliklerinde Sivil Toplum Temsili

Kurul üyeliklerinde sivil toplum örgütlerinin temsili yetersizdir, bazı sivil toplum örgütlerinin katılımı sağlanmalıdır.

(Sayın Sefer KAYMAK - ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı)

Ara Eleman Sorunu ve Dual Eğitim

Yüksek teknoloji yanı sıra ara eleman meselesinin çözümü için dual eğitime geçilmelidir.

(Sayın Prof. Dr. Sencer İMER- Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme ve Geliştirme Vakfı (MEKSA) Genel Sekreteri)

Arama Konferansı

Arama konferansı önceliklerin tespiti bakımından önemlidir.

(Sayın Prof. Dr. Sencer İMER- Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme ve Geliştirme Vakfı (MEKSA) Genel Sekreteri)

Önce bir arama konferansı düzenlenmeli ve Ankara sorunları burada masaya yatırılmalıdır.

(Sayın Ayhan ATALAY - Polatlı OSB Yönetim Kurulu Başkanı)

İleri Teknoloji Noktası - Science Park (Bilim Parkı)

Tayvan'daki bilim parkı benzeri bir yer kurulması için Ankara özellikle avantajlı bir yerdir. Polatlı'da savunma sanayi ve sivil sanayiye cevap verecek ileri teknoloji konusunda böyle bir nokta oluşturulması gereklidir.

(Sayın Prof. Dr. Mehmet TOKAT – Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı)

Gordion

Friglerin idari ve siyasi başkenti Gordion'dur. Bu durum öne çıkartılmalıdır.

(Sayın Yakup ÇELİK - Polatlı Belediye Başkanı)

Kırsal İhmal Edilmemeli

Çok ciddi bir teknoloji ağırlığı var. Bu doğal olarak nüfusu Ankara merkezine çekecek biçimde bir gelişmeye neden oluyor. Kırsalda artık insanlar kalmak istemiyorlar. Kırsala da ağırlık veren bir yaklaşım geliştirilmelidir.

(Sayın Bahtiyar KURT - Doğa Derneği Genel Müdürü)

Sayın İrfan GİRAL  (Akyurt Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı) bir dahaki Kalkınma Kurulu Toplantısının Akyurt'ta yapılmasını önermişlerdir.

Sayın Halil ŞIVGIN (Ankaralılar Vakfı Başkanı) az zamanda çok iş yapılmış olduğu için Sayın Genel Sekretere teşekkür etmişlerdir.