Ana içeriğe atla

9 Ekim 2012 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi

11 Ekim 2012

Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu, Kurul Başkanı Dr. Mustafa LALE Başkanlığında, 09.10.2012 Salı günü saat 09.30'da Rixos Grand Ankara Oteli'nde aşağıdaki gündemle toplanmıştır.

GÜNDEM

1-      Açılış,

2-      Kalkınma Kurulu Başkanı Dr. Mustafa LALE'nin açılış konuşması,

3-      Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı İlk Altı Aylık Faaliyetleri hakkında bilgi sunulması, görüşülmesi ve önerilerin tespiti,

4-      Kalkınma Kurulu üyelerinin görüş, düşünce ve önerilerinin dinlenmesi,

5-      Bir sonraki Kalkınma Kurulu toplantısı gündem ve tarihinin belirlenmesi,

6-      Kurul görüşmelerinin ve karara bağlanan konuların Başkanlık Divanınca Kurul'a bildirilmesi, Başkan ve Katip üyelerce imzalanması,

7-      Sonuç ve kapanış.

Kalkınma Kurulu Başkanı Dr. Mustafa LALE açılış konuşması yapmıştır: gelişmiş ülkelerin bilgi toplumuna evrilerek diğer ülke gruplarıyla arasındaki farkı daha da artırmasına, diğer ülke gruplarının ise gelişmiş ülkelerin artık üretmeyi bıraktıkları düşük teknoloji ve düşük katma değerli alanları devralmasına değinerek farkın bilim ve teknoloji, ar-ge, inovasyon gibi olgulardan kaynaklandığı üzerinde durmuştur. Türkiye'nin bu tabloda orta teknolojili ürün üretimi payını artırmış olduğunu ancak ileri teknolojili ürünlerin üretiminde çok gerilerde (% 3,2 civarında) bir konumda bulunduğunu vurgulamıştır. Türkiye'de ihtiyaç duyulan ileri teknolojili ürünlerin ithalatının yüksek olması nedeniyle yüksek dış ticaret açığına sahip olduğunu ve bu durumun değiştirilmesi yolunun bilim ve teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon konularındaki ilerlemelerden geçtiğini ifade etmiştir. Ayrıca Kurul toplantısından sonra gerçekleştirilecek olan ve 10. Kalkınma Planı ile Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi kapsamında Türkiye ve Ankara'nın öncelik ve stratejilerinin belirlenmesi çalışmasını içeren İstişare Toplantısı hakkında bilgi vermiştir.

Gündemin üçüncü maddesi gereği Genel Sekreter Doç. Dr. Asım BALCI Ajans'ın 2012 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleşen faaliyetler ile 28 Haziran 2012 tarihinde yapılan bir önceki Kalkınma Kurulu toplantısından sonraki gelişmeler konusunda Kurulu bilgilendirme amaçlı bir sunum gerçekleştirmiştir. Sunumda uygulaması devam eden mali destek, doğrudan faaliyet ve teknik destek programları, Ajansın yürüttüğü işbirliği, tanıtım, eğitim çalışmaları, katılım sağlanan toplantılar, yapılan ziyaretler, basımı gerçekleştirilen yayınlara ilişkin bilgi verilmiştir.

Bir sonraki gündem maddesi üçüncü madde ile birleştirilerek Kurul üyelerinin düşünce ve önerilerinin dinlenmesine geçilmiştir. Söz alan olmamıştır.

Bir sonraki Kalkınma Kurulu'nun gündem ve tarihinin belirlenmesi oybirliği ile Kalkınma Kurulu Başkanına bırakılmıştır.

Toplantı saat 10.50'de sona ermiştir.

Toplantı sonrasında Kurul üyeleri ve diğer katılımcılarla, 10. Kalkınma Planı ve Bölgesel Gelişme Uyum Stratejisi çalışmaları kapsamında düzenlenen Türkiye ve Ankara'nın gelişme öncelik ve hedeflerinin belirleneceği İstişare Toplantısına geçilmiştir. İstişare Toplantısı 11.00'de başlayarak 16.30'a kadar devam etmiştir.