Ana içeriğe atla

Ajans desteğiyle yürütülen "OSTİM Kümelenme Çalışmaları Projesi" tamamlandı

20 Nisan 2011

Ankara Kalkınma Ajansı'nın  Doğrudan Faaliyet Destek Programı 2010 kapsamında desteklediği "OSTİM OSB'lerde Yer Alan Kümelerde Derinlemesine Analiz" çalışması tamamlandı. OSTİM Vakfı tarafından yürütülen çalışma ile Savunma Sanayi, Medikal, İş ve İnşaat Makineleri ile Yenilenebilir Enerji Kümelenmeleri'nde yer alan firmalar hakkında detaylı veri toplanarak bu kümelenmelerin mevcut durumunun ele alındığı ve geleceği hakkında çıkarımlarda bulunulan projenin kapanış toplantısı OSTİM Vakfı Toplantı Salonu'nda 6 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, OSTİM Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Genel Müdürü Melek Burcu Öztürk,  Ajans İzleme Değerlendirme Birimi uzmanları ve OSTİM OSB yetkilileri katıldı. 

Proje uzmanlarından Dr. Ufuk Batum, çalışmanın ayrıntılarını katılımcılarla paylaştığı sunumunda, kümelerde yer alan firmaların genel özelliklerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin bu çalışma ile ortaya konulduğunu kaydetti. Batum 198 firma ile yapılan görüşmeler sonucu bu verilere ulaşıldığını söyledi. Proje uzmanlarından Uğur Ersoy ise projenin sayısal çıktılarına ve ortaya çıkan verilere ilişkin olarak katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıda konuşan OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, desteklerinden ötürü Ankara Kalkınma Ajansı'na ve Genel Sekreter Doç. Dr. Asım Balcı'ya teşekkür etti. Aydın ayrıca, Ostim OSB'de yer alan firmalara olan inancına ve güvenine vurgu yaparak OSB'de yer alan kümelenmelerin ortaya koyduğu başarılı sonuçlardan ve geleceğe dönük taşıdığı umuttan söz etti.

Projenin destekçisi Ankara Kalkınma Ajansı adına konuşan Genel Sekreter Doç. Dr. Asım Balcı ise, çalışmanın bundan sonra yapılacak kümelenme çalışmalarında önemli referans kaynağı olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

3 ayda tamamlanan analiz çalışmasında özellikle yurt dışı yabancı ürün kalitesini yakalayabilen ancak sektörel ya da global sorunlar nedeni ile pazar payları, akreditasyon, ürün geliştirme gibi alanlarda ortak sorunlar nedeni ile istenilen pazar payına sahip olamayan OSTİM kümelenmelerinde yaşanan sıkıntılar verilerle yansıtılırken, yol haritası ve risk şeması çıkarıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen sonuçlar projede yer alan 198 firmaya dağıtılarak, firmaların küme içerisinde bulundukları konum yansıtılmaya çalışıldı.