Ajansımızdan Beypazarı’nda Modern Seracılık Yatırımına Destek

29 Temmuz 2022

Beypazarı Belediyesinin Başvuru Sahibi olduğu “Modern ve Teknoloji Odaklı Entegre Fide Üretim Tesisi ve Çiftçi Bilgilendirme Projesi” isimli güdümlü projenin sözleşmesi imzalandı.

Proje ile Beypazarı’nın fidecilik ve seracılıkta markalaşması için belediye bünyesinde kurulan seranın modernizasyonunun sağlanarak tam üretime geçilmesi ve fide üreticileri ile çiftçilerin eğitilerek seracılığın artması ve gelişmesi sağlanarak yöre halkının kalkınması amaçlanmaktadır.

Projede, çiftçileri ve yetiştiricileri destekleme ve bilgilendirme amacı ile modernize edilecek seranın üretim faaliyetlerine geçebilmesi için makine ve ekipman eksiklikleri giderilecek, verimli fide üretimi artırılacak ve seracılık sektörünü yaygınlaştırma faaliyetleri hızla devam edebilecektir. Proje kapsamında oluşturulacak fide üretim tesisinde 11 kişi istihdam edilecek, su ve toprak analiz çalışmalarıyla ürünler çeşitlendirilecektir. Ayrıca 200 çiftçi ve fide yetiştiricisine uygulamalı eğitimler de verilecektir. Yıllık 50 milyon fide üretim kapasitesine sahip olacak modern sera sayesinde bölgedeki sera sektörü için uygun koşullarda hammadde üretimi mümkün olabilecektir. Bölgedeki örtü altı yetiştiricilik yatırımlarını da artıracağı düşünülen projenin, ilçenin üretim, tedarik ve lojistik sektörlerini hareketlendirmesi ve bölgeye gelir artışı sağlaması beklenmektedir.