Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Personeline Eğitim Verildi

15 Şubat 2022

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik personeline Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon Farkındalık ile Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimi düzenlendi. Ajansımız uzmanları Ecem Pınar URHAN ve Emine DOĞRUKÖK tarafından düzenlenen eğitim çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Akademik personelin katılımlarıyla gerçekleşen eğitimlere 35 kişi katıldı.

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi kapsamında proje yazma ve bütçe hazırlama ile proje yürütme aşamaları anlatıldı. Bir günlük eğitim programında, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fon kaynaklarının kullandığı “Proje Döngüsü Yönetimi” ve “Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı“ hakkında bilgilendirme yapıldı. Programda, bir fikrin projeye dönüşmesi için gerekli analiz ve planlama aşamaları hakkında detaylı sunumlar yapıldı.

Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon Farkındalık Eğitimi ile sosyal girişimcilik üzerine temel kavramlar, sosyal girişimcilerin ve girişimlerin özellikleri, başarılı sosyal girişimcilik örnekleri aktarıldı. 

Ankara Kalkınma Ajansının, Ankara’daki paydaşların kurumsal kapasitelerini arttırma, proje hazırlama ve yürütme kapasitelerini geliştirme amaçlı eğitim programları yıl boyu devam edecektir.