Ana içeriğe atla

Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Teklif Çağrısı Sonuçları

1 Aralık 2011

Ankara Kalkınma  Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu'na (DYK) uygun olarak alınan Yönetim Kurulu kararı gereği 23 Haziran 2011 tarihinde "Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı" ve "Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı" için Proje Teklif Çağrısı yapılmıştır.

Son başvuru tarihi olan 16 Eylül 2011 saat 17.00 itibarıyla "Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında 92, "Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı" kapsamında ise 159 olmak üzere toplamda 251 proje başvurusu sunulmuş olup başvuru sayısı, tarih ve saati noter tarafından tutanak altına alınmıştır.

"Mali Destek Programları Başvuru Rehberleri", "Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği" ve "Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu"na (DYK) uygun olarak, başvuru rehberlerinde talep edilen belgelerin doğru, eksiksiz, yetkili kişilerce imzalı, kaşeli ve/veya mühürlü olarak sunulmuş olması gibi hususlarda idari kontrol ile başvuru sahibinin, ortaklarının, destek tutar ve oranlarının, destek konularının ve proje uygulama yerinin başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu gibi hususlarda uygunluk kontrolü aşamalarından oluşan Ön İnceleme yapılmıştır.

Ön İnceleme sonucunda 27 proje teklifi gerekli kriterleri sağlamadığından Teknik Değerlendirme aşamasına alınmayarak elenmiştir. Gerekli kriterleri taşıyan 224 proje teklifi ise Bağımsız Değerlendiriciler tarafından Ajans hizmet binasında "Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi", "İlgililik", "Yöntem", "Sürdürülebilirlik" ile "Bütçe ve Maliyet Etkinliği" yönlerinden teknik değerlendirmeye tabi tutularak puanlanmıştır.

Her proje teklifi, birbirinden habersiz olarak iki ayrı bağımsız değerlendirici tarafından değerlendirilmiştir. Projelerin başarı sıralaması, iki bağımsız değerlendiricinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilmiştir. İki bağımsız değerlendiricinin vermiş olduğu puanlar arasında on beş puan ve üzeri fark olması veya bir bağımsız değerlendiricinin eşik değerin altında, diğerinin ise eşik değerin üzerinde puan vermesi halinde, teklif tekrar değerlendirilmek üzere üçüncü bir bağımsız değerlendiriciye inceletilmiştir. Başarı sıralamasında üçüncü değerlendirme puanı ile bu puana en yakın değerlendirme puanının aritmetik ortalaması veya eşik değerin altındaki veya üstündeki iki puanın aritmetik ortalaması esas alınmıştır.

Bağımsız Değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler üstünde gerekli kontrolleri yaparak görüş oluşturmak ve bunları raporlamak amacıyla her bir program için ayrı ayrı oluşturulan Değerlendirme Komiteleri, Başvuru Rehberlerinde yer aldığı şekliyle programların amaç ve önceliklerini dikkate alarak Bağımsız Değerlendiriciler tarafından puanlanan 224 proje teklifi üzerinde değerlendirmelerini tamamlamış ve her iki program için; Ön İnceleme'de uygun bulunmayan 27 proje teklifi ve Teknik İnceleme'de eşik değerlerin altında puan alan 103 proje teklifi olmak üzere toplamda 130 proje teklifi, ilgili mevzuat çerçevesinde başarılı bulunmayarak elenmiştir.

Yapılan tüm inceleme ve değerlendirmerde gerekli şartları sağlayan Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 45 (EK-1), Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı kapsamında 76 (EK-2) olmak üzere toplam 121 Başarılı Proje Teklifi'nin2011 Yılı Mali Destek Programı kapsamında desteklenmesi hususu Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu'nun 30 Kasım 2011 tarihli ve 2011/10 gündem no'lu toplantısında görüşülerek onaylanmıştır. Başarılı Proje sahipleri düzenlenecek bilgilendirme toplantısı vasıtasıyla yapılacak Destek Sözleşmesi ve sonraki sürece ilişkin bilgilendirilecek olup toplantı yer, tarih ve saati kendilerine uygun iletişim araçları ile duyurulacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

2011 Yılı Teklif Çağrısı Başarılı Projeler Bütçe Dağılımı:

  TOPLAM "TURİZM" "YENİLİKÇİLİK"
Başarılı Proje Teklifleri 121 45 76
Toplam Bütçe 44,478,914.33 TL 12,953,452.02 TL 31,525,462.31 TL
Talep Edilen Destek Miktarı 24,527,398.31TL 8,793,126.34 TL 15,734,271.97 TL