Ana içeriğe atla

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programları

29 Aralık 2017

Ankara Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yer alan iki ayrı mali destek programı ile toplam 15.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde kullandıracaktır.

Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu ve Ekleri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir. 

İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı

Referans: TR51/18/ÜTP

Uygun Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler (Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi - TRL 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler)
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Üniversiteler

Öncelikler

Öncelik 1: İleri teknolojili ürünlerin ticarileştirilmesi

Öncelik 2: Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB), Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve kuluçka merkezi gibi kurumların ileri teknolojili ürün ticarileştirme altyapısının ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi

Bütçe

Toplam Bütçe 10.000.000 TL
Asgari Destek Tutarı 25.000 TL
Azami Destek Tutarı 500.000 TL
Asgari Destek Oranı %25
Azami Destek Oranı %75 (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar)
  %50 (Kar Amacı Güden Kuruluşlar)

Başvuru

 • İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 9 Mart 2018 Saat: 23:50
 • Taahhütname E-İmza / Islak İmzalı Taahhütname Son Teslim Tarihi: 16 Mart 2018 Saat: 17:00

Başvuru Belgeleri

Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı

Referans: TR51/18/YEREL

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Yerel yönetimler
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • İşletmeler
 • Üniversiteler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Kooperatifler, birlikler

Öncelikler

Öncelik 1: Yerel ürünlerin üretiminde yenilikçi uygulamalar

Öncelik 2: Yerel ürünlerin markalaşmasında, ticarileştirilmesinde ve pazarlanmasında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi

Bütçe

Toplam Bütçe 5.000.000 TL
Asgari Destek Tutarı 25.000 TL
Azami Destek Tutarı 500.000 TL
Asgari Destek Oranı %25
Azami Destek Oranı %90 (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar)
  %50 (Kar Amacı Güden Kuruluşlar)

Başvuru

 • İnternet Üzerinden (KAYS-PFD)  Son Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018 Saat: 23:50
 • Taahhütname E-İmza / Islak İmzalı Taahhütname Son Teslim Tarihi: 23 Mart 2018 Saat: 17:00

Başvuru Belgeleri

Başvuru Süreci ve KAYS-PFD

Başvurular www.ankaraka.org.tr adresinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü üzerinden elektronik ortamda yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması, internet üzerinden (KAYS) son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile internet üzerinden (KAYS) son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

Bağlantılar

Sıkça Sorulan Sorular

Programlar hakkındaki sorular, tekliflerin internet üzerinden yapılacak son başvuru tarihlerinden 20 gün öncesine kadar elektronik posta ile mdp@ankaraka.org.tr adresine gönderilebilecektir