Ankara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Dış Ticaret Eğitimi Başlıyor

11 Kasım 2021
Ankara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Dış Ticaret Eğitimi Başlıyor

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Bölge Planı öncelikleri doğrultusunda Ankara'nın ticaret hacminin artırılması, Ankara'daki kurum ve kuruluşların dış ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle "Dış Ticaret Eğitimi" düzenliyor.

Eğitim İçeriği

Konusunda uzman kişilerce gerçekleştirilecek eğitim kapsamında;

  • Bir Dış Ticaret Firmasının (İhracat Uzmanının) Bilmesi Gereken Bilgi Kategorileri
  • AB ve GATT Çerçevesinde Dış Ticaret Mevzuatı ve Türk İhracat Rejimi
  • Dış Ticarette Düzenlenmesi Gerekli Belgeler, Alınması Gereken İzin ve Sertifikalar
  • Dış Ticarette Teslim Şekilleri ve INCOTERMS'2010
  • İhracat Alacaklarının Güvenli Tahsil Yöntemleri ve Akreditif Uygulamaları
  • Uluslararası Ticarî  Sözleşmeler ve Sözleşme Uygulamaları
  • İhracatı Teşvik Sistemi ve Hibe Şeklinde Devlet Yardımları
  • İhracat İşlemleri Simülasyonu

konularında bilgiler sunulacaktır.

Eğitim Tarihi ve Süresi

20-21 Kasım ve 27-28 Kasım 2021 tarihlerindeki Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 4 gün

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Katılım belgesi almaya hak kazanmak için eğitimlerin en az üçte ikisine katılım sağlamak gerekmektedir. Eğitimlere katılım ücretsizdir.

Yer

Eğitimler, Ankara Kalkınma Ajansı'nın aşağıda adresi bulunan hizmet binasında gerçekleştirilecektir.

Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11, 06460 Çankaya / ANKARA

Tel: (312) 310 03 00 | Faks: (312) 309 34 07 | bilgi@ankaraka.org.tr

Başvuru İçin: https://forms.gle/ZzvLkMBkRu2QQ34Z8

Programa katılmaya hak kazanan katılımcılara e-posta veya telefon yolu ile bilgi verilecektir.

Eğitim Programı

Program Adı

 

Amaç

Tarih ve Saat Süresi

Bir Dış Ticaret Firmasının (İhracat Uzmanının) Bilmesi Gereken Bilgi Kategorileri

 

Her sektörün olduğu gibi, ihracat ve ithalat sektörü işlemlerinin de bir sistematiği ve asgari gereklilikleri vardır. Diğer taraftan, gerek Dünyada gerekse Türkiye'de dış ticaret işlemlerinin seyir yönü bilhassa son 10 yıldır ciddi bir eksen kayması içine girmiş bulunmaktadır. İşte, bir dış ticaret uzmanının ya da firmasının, "strateji" olarak adlandırdığımız çalışmayı yapabilmesi için gerekli olan makro bakış açısının bu konu başlığında kazandırılması planlanmaktadır.

(20 Kasım 2021 C.tesi)

Süre: 3 saat

(09:30-12:30

AB ve GATT Çerçevesinde Dış Ticaret Mevzuatı ve Türk İhracat Rejimi

İhracatçı ve ihracatçı adayı firmalar için en çok sorun teşkil eden başlıklardan birisi olan ihracat mevzuatı, ürün ve ülke bazlı olarak tamamen uygulamaya dönük bir şekilde ele alınacak ve konu bitiminde mevzuat başlığı ilgili firma ve o firmanın uzmanı tarafından artık bir sorun teşkil etmeyecek hale getirilecektir.

(20 Kasım 2021 C.tesi)

(2 saat)

(12:30-14:30)

Dış Ticarette Düzenlenmesi Gerekli Belgeler, Alınması Gereken İzin ve Sertifikalar

 

Dış ticarette kullanılan temel belgeler, bir önceki dersin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olmak üzere, ürün ve ülke bazlı olarak örnekli uygulamalarla ele alınacaktır. İhracatta kullanılan belgelerin örnekleri ile bunların fonksiyonları üzerinde durulacaktır.

 

Süre: 2 saat

(10:00-12:00)

(21 Kasım 2021 Pazar)

 

Dış Ticarette Teslim Şekilleri ve INCOTERMS'2010

 

Son olarak geride bıraktığımız yıl tadil edilen INCOTERM klozları olmaksızın dış ticaret yapabilmek olanaksızdır. Bir ihracatçının; a)ihraç ürününü fiyatlayabilmesi ve b)yükümlülüklerinin ve haklarının neler olduğunu bilebilmesi için INCOTERM öğrenmesi zorunludur. Bu öğrenme aşaması, gerçek örnekler üzerinden ele alınacaktır.

Süre: 2 saat

(12:00-14:00)

(21 Kasım 2021 Pazar)

İhracat Alacaklarının Güvenli Tahsil Yöntemleri ve Akreditif Uygulamaları

İhracat işlemlerinin ana amacı olan bedel tahsilinin güvenli ve riskli yöntemleri ele alınacak, ihracatçıların potansiyel risklere karşı uyanık olmaları temin edilecek ve uluslar arası planda en yaygın ödeme şekli olan akreditifler, aşama aşama ele alınacaktır.

Süre: 2 Saat

(09:30-11:30

(27 Kasım 2021 C.tesi)

Uluslararası Ticarî  Sözleşmeler ve Sözleşme Uygulamaları

 

İhracatçılarımızın en çok sıkıntı çektikleri konular arasında yer alan sözleşmeler konusu, ICC'nin model olarak aldığı sözleşme üzerinden uygulamalı olarak ve vak'a metodu üzerinden (tartışma açılarak ve tartışmaya tüm dinleyicilerin katılımı sağlanarak) ele alınacaktır.

Süre: 2,5 saat

 

(11:30-14:00)

 (27 Kasım 2021 C.tesi)

İhracatı Teşvik Sistemi ve Hibe Şeklinde Devlet Yardımları

İhracata yönelik destek sistematiği dörtlü yapı dahilinde ele alındıktan ve gerekli farkındalık oluşturulduktan sonra, bizatihi ihracata dönük ve "hibe biçiminde" devlet yardımları mekanizmaları örnekli uygulamalar üzerinden ele alınacaktır.

Süre: 2,5 saat

(10:00-12:30)        (28 Kasım 2021 Pazar)

İhracat İşlemleri Simülasyonu

Tüm eğitimler boyunca işlenen konuların tamamı, gerçek (isimler değiştirilmiş) bir simülasyon üzerinden ele alınacak ve bu şekilde tüm eğitim sürecinin en baştan itibaren akılda kalıcı biçimde simüle edilmesi sağlanarak uygulamalı eğitim sonlandırılacaktır.

Süre: 2 saat

(12:30-14:30)        (28 Kasım 2021 Pazar)

TOPLAM

 

18 saat