Ankara Kalkınma Ajansı 6. Fotoğraf Yarışması Başlıyor

7 Mart 2022

Yarışmanın  Adı:  Ankara  Kalkınma Ajansı 6. Fotoğraf Yarışması “Ankara’nın Korunan Alanlarında Doğal Yaşam”

1.Yarışmanın Konusu ve Amacı:

Ankara’nın turizm potansiyelinin ortaya konulması amacıyla, ilin doğal güzellik ve çeşitliliğini yansıtan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından korunan alan olarak belirlenen bölgelerine dikkat çekmek üzere “Ankara’nın Korunan Alanlarında Doğal Yaşam” temalı fotoğraf yarışması düzenlenecektir.

Milli park, tabiat parkları, tabiat anıtları, sulak alanlar taşıdıkları özellikleri itibariyle devletler tarafından koruma altına alınmış bölgelerdir. Coğrafi ve kültürel açıdan değer taşıyan bu alanlar tarihi ve estetik güzellikleri de bünyesinde barındırmaktadır.

Yarışmanın amacı, Ankara ili dahilinde bulunan Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Sulak Alanlarda yaşayan yabani hayvanlar (Fauna) ve bitkiler (Flora) ile peyzaj güzelliklerinin fotoğraflarının üretilmesini sağlayarak Ankara’nın zengin doğal çevresinin tanıtımını sağlamaktır. Doğal bitki ve hayvan varlıkları ile peyzaj değerlerinin fotoğraf yoluyla belgelenmesi, anılan doğal varlıkların korunmalarına katkı sağlayacağı gibi, Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Sulak Alanların Ankara’nın turizm potansiyelinde daha iyi değerlendirilmelerine hizmet edecektir.

Korunan Alanlarda yapılacak fotoğraf çekimleri için alınmakta olan ücretler, yarışma katılımcılarından alınmayacaktır.

Yarışma, genel katılıma açık olup, Ankara’nın ulusal ve uluslararası platformlardaki tanıtımı açısından önem taşımaktadır. Yarışma süreçleri ve ödül töreni organizasyonu kapsamında Ajans, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ve Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) arasında iş birliği ile gerçekleştirilecektir.

2.Yarışma Organizasyonu:

Ankara Kalkınma Ajansı 6. Fotoğraf Yarışması “Ankara’nın Korunan Alanlarında Doğal Yaşam” temasıyla Ankara Kalkınma Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9.Bölge Müdürlüğü, Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında gerçekleştirilecektir.

3.Yarışma Kategori/Bölümleri:

Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

“Ankara’nın Korunan Alanlarında Doğal Yaşam”

Ankara, doğal güzellikleri ve birçok çeşitliliği bünyesinde barındıran koruma alanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Ankara’da yer alan bu doğal alanlar bölge içinden ve dışından birçok ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Bu yarışmada, Ankara’da bulunan Milli Park, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları, Sulak Alanlar ile bu alanlarda yer alan doğal çeşitliliği, doğal yaşamı, çevre, doğa ve insan ilişkisini yansıtan temalarda eserler beklenmektedir. Bu kapsamda koruma alanlarının her yönden (yaban hayatı, peyzaj, mesire alanları ilgili sporlar, balıkçılık ve benzeri zenginliklerini yansıtan fotoğraflar yarışmaya kabul edilecektir.

Bu kategori kapsamında Ankara’da yer alan koruma altına alınan alanlardan sadece aşağıda isimleri verilen bölgelerden fotoğraflar beklenmektedir.

Milli Park

Soğuksu Milli Parkı

Sarıçal Dağı Milli Park

Tabiat Parkları

Çubuk Karagöl Tabiat Parkı

Tekkedağı Tabiat Parkı

Eğriova Tabiat Parkı

Sorgun Tabiat Parkı

Aluç Dağı Tabiat Parkı

Şahinler Tabiat Parkı

Kartaltepe Tabiat Parkı

Çamkoru Tabiat Parkı

Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı

Durasan Şah Tabiat Parkı

Tabiat Anıtları

Nallıhan Asarlıktepeler Tabiat Anıtı

Nallıhan Kaba Ardıç Tabiat Anıtı

Nallıhan Kız Tepesi Tabiat Anıtı

Sulak Alan

Tol Gölü Sulak Alanı

4.Yarışma Koşulları:

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Ankara sınırları içerisinde yukarıda yer alan bölgelerde çekilmiş olması zorunludur. Yarışmaya, “Ankara’nın Korunan Alanlarında Doğal Yaşam” kategorisinde, kategori açıklamasında belirtilen fotoğraflarla katılım sağlamak mümkündür. Katılımcılar, eserlerinin kategoriye uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür. Eserin kategori kriterlerine uygun olmaması durumunda, yarışma başvurusu geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

c. Her katılımcı en fazla 5 adet sayısal renkli veya siyah-beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

ç. Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş ve altı katılımcıların buradan indirecekleri Veli/Vasi    İzin    Belgesi/Muvafakatnamesini    doldurup    PDF    dosya    şeklinde    yarışma sekretaryasına göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

d. Daha önce Ankara Kalkınma Ajansının düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödül ve sergileme alan eserler ile bunların kadraj farklılığıyla oluşturulmuş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

e. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

f. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız havaaraçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

g. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

ğ. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

h. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

ı. Kural ihlallerinde, “ Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

i. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

j. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.

k. Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

l. Ajans; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

m. Ajans, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

n. Yarışma sonuçları Ankara Kalkınma Ajansı’nın www.ankaraka.org.tr ve TFSF’nin https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

5.Telif (Kullanım) Hakkı:

a. Yarışmada ödül alan, satın alınan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran Ankara Kalkınma Ajansı ile birlikte eserin sahibine aittir. Bu eserler ve Dijital/Sayısal kayıtları Ankara Kalkınma Ajansının arşivinde kalacaktır.

b. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Ankara Kalkınma Ajansına izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

c. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi-manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. Kişilerce, bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumunda Ankara Kalkınma Ajansının hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.

ç. Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler Ankara Kalkınma Ajansı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü tarafından kitap, sergi, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Ankara Kalkınma Ajansı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.

d. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

e. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.

f. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

g. Yarışmada ödül alan eserler; Ankara Kalkınma Ajansının resmî web sitesi ve sosyal medya hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır.

ğ. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.

7.Diğer Hususlar:

a. Yarışmanın ödülleri ve yarışma başvuru onay bedeli Ajans tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Ajans tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

b. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Yarışma sonucunda, yarışmada ödüle ve sergilemeye layık görülen eserlerden oluşan Ankara Fotoğrafları Kataloğu hazırlanacaktır.

c. Ayrıca, Ankara Kalkınma Ajansı uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, sergileme bedeli kadar bir bedelle (500- TL) istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.

ç. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Ankara Kalkınma Ajansına gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

d. Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

e. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Ajans, seçici kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

8.Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

c. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

ç. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

d. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

e.Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

f. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

g. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ,  Ö,  Ş,  Ü,  ç,  ı,  ğ,  ö,  ş,  ü  karakterleri  kullanılmamalıdır.  İngilizce  harfler  ve  alt  çizgi  (_) kullanılabilir.

ğ. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde "https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr" adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa "https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim" adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca  olası  sorunların  çözümüne  yönelik  kullanılmalıdır.  İletişim  formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

h. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.

9.Seçici Kurul:

  • Cahit ÇELİK- Ankara Kalkınma Ajansı- Genel Sekreter
  • Musa KAYA – Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü
  • Hilal ŞILTU – Ankara Kalkınma Ajansı KMY Birim Başkanı
  • S. Aybars ERDEMLİ- Ankara Kalkınma Ajansı- Uzman
  • Sami TÜRKAY- Fotoğraf Sanatı Kurumu Denetleme Kurulu Başkanı
  • Prof. Dr. Taner KIRAL - FSK ve AFSAD Üyesi
  • Prof. Dr. Adnan ATAÇ- FSK Kurucu ve Onur Üyesi
  • Mehmet UÇAR- FSK Fotoğraf Eğitmeni
  • Zeki GÜVEN- Orman Mühendisi Fotoğraf Eğitmeni

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

Jüri değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun olarak ONLINE PUANLAMA olarak, final turu yüz yüze yapılacaktır. COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu ZOOM Meeting yöntemiyle ONLINE yapılacaktır.

 

10. TFSF Temsilcisi: Ferhat Can SARIKOÇ

11. Yarışma Takvimi:

Yarışma Başlangıç Tarihi           : 07.03.2022

Son Katılım Tarihi                       : 04.12.2022 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı                 : 09.12.2022

Sonuç Bildirim Tarihi                   : 10.12.2022

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi         : Bilahare bildirilecektir.

12. Ödüller-Sergilemeler:

Birincilik                                       : 7.000.- TL ve TFSF Altın Madalya

İkincilik                                         : 5.000.- TL ve TFSF Gümüş Madalya

Üçüncülük                                   : 3.000.- TL ve TFSF Bronz Madalya

Mansiyon (3 adet)                       : 1000.- TL ve TFSF Mansiyon Madalya

Sergileme (24 adet)                    : 500 - TL

13. Yarışma Sekretaryası-İletişim:

Yeliz ŞAĞBAN

Ankara Kalkınma Ajansı

Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11 06460 Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 310 03 00 / 181

E-posta: bilgi@ankaraka.org.tr

14. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2022-041” numara ile onaylanmıştır.

15. Yarışma sürecinde salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Yarışmaya katılmak için buraya tıklayınız

YASAL UYARI

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve üyesi derneklerinin uzun yıllara dayalı birikim, deneyim ve bilgilerinin ürünü olan ve fikri eser niteliğindeki örnek yarışma şartname metinleri, TFSF'nin yazılı izin ve onayı olmaksızın aynen ya da kısmen kullanılamaz ve alıntılanamaz.

Aksine davranış ve telif hakkı ihlalleri, FSEK, 5651 sayılı Kanun, BK ve TTK uyarınca yasal takip ve yaptırıma konu edilecektir."