Ankara Kalkınma Ajansı Eko İklim Zirvesinde

31 Mart 2022

Ankara Kalkınma Ajansı, 30-31 Mart 2022’de ATO Congresium’da düzenlenen dünyanın ilk iklim değişikliği zirvesi olan Eko İklim Zirvesinde, 2022 yılında uygulayacağı “Yeşil Dönüşüm Programının” tanıtımını yaptı.

2021 yılında yayımlanan Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, enerji başta olmak üzere tarım, sanayi, ulaştırma gibi birçok sektörü “sıfır karbon” amacına ulaştıracak bir dizi hedef ve stratejiyi kapsamaktadır. Avrupa Birliği’ne aday ülke olan ve Gümrük Birliği’ne de üye olan ülkemizin yeşil mutabakat sürecine entegrasyonu uluslararası alanda rekabet avantajımızı kaybetmemek adına büyük önem arz etmektedir.

Türkiye'nin, uluslararası ticaret düzeninde son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliği ile mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliğimizi güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde olan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” Temmuz 2021’de yayımlamıştır. İlgili planda Kalkınma Ajanslarına döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği uygulamalarının desteklenmesi konusunda görevler düşmektedir. Sosyal Kalkınma Birimi’nden Emine Doğrukök, bu doğrultuda tasarlanan “Ankara Kalkınma Ajansı Yeşil Dönüşüm Programını” Eko İklim Zirvesi’nde sunmuştur. Farkındalık toplantıları, eğitim, danışmanlık ve teknik destek uygulamalarını kapsayan ve 2022 yılında uygulanacak olan program ile Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına adaptasyon ve iklim değişikliği ile mücadele konularında Ankara’daki paydaşlarımızın desteklenmesi amaçlanmaktadır.