Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 2022 Yılı I. Toplantısı

8 Nisan 2022

5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca 14/07/2009 tarihli ve 2009/15236 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2021 Yılı I. Kalkınma Kurulu Toplantısı 21 Nisan 2022 Perşembe günü Vilayetler Evi, Konya Yolu 22. Km No:6, Gölbaşı/Ankara adresinde gerçekleştirilecektir.

Tarih  : 21 Nisan 2022, Perşembe

Saat    : 14:00

Yer     : Vilayetler Evi, Konya Yolu 22. Km No:6, Gölbaşı/Ankara

Kalkınma Kurulu Toplantısı Gündemi

  1. Kayıt ve açılış 
  2. Seçim divanının oluşturulması
  3. 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 191. ve 192. Maddesi gereği; Kalkınma Kurulu Başkanı, Başkanvekili, Kâtip Üyeleri ve Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunda yer alacak 3 asil ve 6 yedek kurul üyesinin seçilmesi
  4. Ankara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi sunulması, görüşülmesi ve önerilerin tespiti
  5. Kalkınma Kurulu üyelerinin görüş, düşünce ve önerilerinin dinlenmesi
  6. Bir sonraki Kalkınma Kurulu’nun gündem ve tarihinin belirlenmesi
  7. Kurul görüşmelerinin ve karara bağlanan konuların Başkanlık Divanınca Kurul’a bildirilmesi, Başkan ve Kâtip üyelerce imzalanması
  8. Kapanış

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.