Ana içeriğe atla

Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 2024 Yılı I. Toplantısı

6 Mayıs 2024

5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca 14/07/2009 tarihli ve 2009/15236 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2024 Yılı I. Kalkınma Kurulu Toplantısı 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, Karşıyaka Mh. 629. Sk. No.2, Gölbaşı/Ankara adresinde gerçekleştirilecektir.

Tarih  : 22 Mayıs 2024, Çarşamba

Saat    : 14:00

Yer     : Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, Karşıyaka Mh. 629. Sk. No.2, Gölbaşı/Ankara

Kalkınma Kurulu Toplantısı Gündemi

  1. Kayıt ve açılış 
  2. Ankara Kalkınma Ajansı 2023 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi sunulması, görüşülmesi ve önerilerin tespiti 
  3. Seçim divanının oluşturulması
  4. 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 191. ve 192. Maddesi gereği; Kalkınma Kurulu Başkanı, Başkanvekili, Kâtip Üyeleri ve Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunda yer alacak 3 asil ve 6 yedek kurul üyesinin seçilmesi
  5. Kalkınma Kurulu üyelerinin görüş, düşünce ve önerilerinin dinlenmesi
  6. Bir sonraki Kalkınma Kurulu’nun gündem ve tarihinin belirlenmesi
  7. Kurul görüşmelerinin ve karara bağlanan konuların Başkanlık Divanınca Kurul’a bildirilmesi, Başkan ve Kâtip üyelerce imzalanması
  8. Kapanış

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.