Ankara Kalkınma Ajansı Kooperatifçiliği Desteklemeye Devam Ediyor

6 Ocak 2022

Ankara Kalkınma Ajansı, kooperatifleşme sürecini desteklemek ve var olan kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini arttırmak üzere "Kooperatif Farkındalık Eğitimleri" ile ekosistemi desteklemeye devam ediyor.

Tohumluk Vakfının talebi üzerine düzenlenen eğitim dijital ortamda gerçekleştirilmiştir. Sosyal Kalkınma Biriminden Emine DOĞRUKÖK ve Ecem Pınar URHAN'ın verdiği eğitim, "Kooperatifçilik, Dünyada ve Türkiye'de Kooperatifçiliğin Mevcut Durumu" konularını kapsamaktadır. Tecrübe aktarımı odağında eğitime, ajansımız desteği ile kurulan ve sonraki dönemde mali ve teknik desteklerle de desteklenen Avşar Balam kooperatifinin temsilcisi Figen Ar da katılmış ve bu alandaki tecrübelerini paylaşmıştır.

Ankara Kalkınma Ajansının kooperatifçilik ekosistemini destekleyecek faaliyetleri önümüzdeki dönemde de devam edecektir.