Ankara Sanayisinin Teknik Çözüm Bekleyen Sorunlarının Tespiti Çalışması Tamamlandı

1 Haziran 2022

Yapılan analizlerde ve yatırım destek ofisinin yapmakta olduğu saha ziyaretlerinde Ankara sanayisinin teknik çözüm bekleyen sorunlarının tespit edilmesine yönelik bir ihtiyaç gözlenmiştir. Saha ziyaretleri, mülakatlar ve anketler sonucunda Ankara'da faaliyet gösteren sanayicilerin sorunlarına ışık tutacak bir rapor oluşturulması kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda Ankara sanayisinin teknik çözüm bekleyen sorunlarının tespiti çalışması yapılmıştır. Yapılan saha ziyaretlerinde uygulanan anketler neticesinde sorunların tespit edilmesi ve raporlanması sağlanmıştır. Tespitlerin herkese açık bir platformda yayınlanmasına yönelik modül oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Ankara sanayisinin teknik çözüm bekleyen sorunlarının diğer KOBİ'ler veya girişimciler tarafından görülmesi sağlanarak soruna çözüm getirmesi için bir arayüz oluşturulmuştur.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik, bölgede faaliyet gösteren firmaların karşılaşmakta olduğu teknik çözüm bekleyen sorunların belirlenmesi için tamamlanan bu çalışma ile toplanan veriler ışığında bir rapor oluştuğunu, bu sayede firmaların teknik çözüm bekleyen sorunlarının Ankara Girişim Portalında tasarımı tamamlanmış olan yeni modülde yayınlandığını ve teknik çözüm geliştirmek isteyen girişimciler ile sorunlarına çözüm arayan firmaların eşleştirilmesinin sağlanacağını belirtti.

Bu bağlamda Ankara'nın halihazır kapasitesi ve taşıdığı potansiyeli dikkate alındığında, sanayi sektörlerindeki gelişimi artırmayı amaçlayan Ankara sanayisinin teknik çözüm bekleyen sorunlarının tespiti raporu ve yeni modül oluşturma çalışması ile çözüm ortaklarının proaktif yaklaşımına destek olunmaktadır. Raporun ayrıca ilgili kurumların politika ve strateji hazırlıklarına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Çalışmada Ankara sanayisi için önem arz eden sektörler belirlenerek anket kümesi oluşturulmuştur.

Seçilen sektörler;

  • Savunma sanayi
  • İş ve inşaat makineleri sanayi
  • Medikal sanayi
  • Yazılım ve bilişim sanayi
  • Gıda sanayi
  • Mobilya sanayi

Seçilen sektörler üzerinde analizlerde nicel yöntem kullanılmıştır. Her sektörden belirli bir sayıda işletme seçilerek, anket yöntemi ile üretim ve yönetim süreçlerinde yaşamış oldukları sorunlar analiz edilmiştir. Örneklem 100 firmadan oluşmaktadır ve anketlerde 18 soru bulunmaktadır. Örneklemde yer alan 100 firmada ankete katılmıştır.

Anket/mülakat sonuçlarının Ankara Girişim portalına girilmesine yönelik Ankara Kalkınma Ajansı Girişimci Portalında "Ankara Sanayisinin Teknik Çözüm Bekleyen Sorunlarının Tespiti Yeni Modülü" tamamlanmıştır. Yeni modüle anket yapılan firmaların kalite, verimlilik, ithal girdi bağımlılığı ve Ar-Ge konularındaki çözüm ihtiyaçlarına binaen tespit edilen teknik sorunları girilmiştir.

Ayrıca Ankara girişim portalına (https://girisimci.ankaraka.org.tr/tr) üyelik oluşturarak sisteme giriş yapacak firmalar, karşılaştıkları ve çözüm arayışında oldukları teknik sorunlarını, doğrudan teknik çözüm bekleyen sorunlar adlı yeni modüle girebilme imkanı sunulmaya başlanmıştır. Firmanızın karşılaştığı sorunların yıl boyu açık olacak Ankara girişim portalı modülüne girilmesinin ardından çözüm sunabilecek girişimcilerle eşleştirme etkinliği, Ajansımız Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda belli dönemlerde gerçekleştirilecektir.