Ana içeriğe atla

Bölgesel Kalkınma Dergisi Makalelerinizi Bekliyor

26 Aralık 2022

Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacılar,

Bölgesel Kalkınma Dergisinin ilk sayısı için makale çağrısına çıkmış bulunmaktayız. Sizleri, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün yayın organı olan Dergimizde yayımlanmak üzere makale göndermeye davet ediyoruz.

Yayın politikası ve editoryal işleyişi uluslararası standartlar çerçevesinde yapılandırılmış Dergimiz; Türkçe ve İngilizce makalelerin yayımlanacağı, ücretsiz, açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Üçer aylık dönemler halinde yılda dört sayı olarak Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanması planlanmıştır.

Amacımız, bölgesel kalkınma ve bölgesel politika alanında bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi; bölgesel, ulusal ve uluslararası deneyimlerin ve farklı yaklaşımların paylaşılması yoluyla bu alandaki araştırmaların sayısının ve niteliğinin artırılmasıdır.

Dergi ile bölgesel kalkınma alanında akademi ve kamu arasında köprü oluşturarak politika tasarımı süreçlerini daha etkin hale getirmeyi; kurumsal araştırmaları ve uygulamalı özgün çalışmaları yaymayı; bölgesel kalkınma alanında küresel gündemi yakından takip ederek iş birlikteliklerini ve bilgi paylaşımını artırmayı hedefliyoruz.

Dergimizde bölgesel kalkınmanın ekonomik, sosyal, mekânsal ve çevresel dinamiklerini tartışan; bölgesel politikayı, strateji planlama ve programlama, politikanın koordinasyonu, kurumsal kapasite ile izleme ve değerlendirme gibi boyutlarıyla inceleyen; bölgesel politikanın uygulama araçlarını araştıran, yenilikçi uygulamalara katkı sağlayan ve bu alanlarda güncel tartışmalar ortaya koyan; özgün ve bilimsel etiğe uygun, ideolojik kaygılar gütmeyen, literatür zenginliğine sahip bilimsel çalışmalara yer verilecektir.

Bölgesel Kalkınma Dergisi, daha önce başka bir yayın organında yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş, başka bir derginin değerlendirme sürecinde yer alan makaleleri ve kitap değerlendirmelerini kabul etmemektedir.

Literatürdeki bölgesel kalkınma ve planlama konusunu sistematik bir şekilde ele alan, ilgili tartışmaları, eleştiri ve görüşleri güçlü ve zayıf yönleriyle inceleyen derleme makalelere sınırlı sayıda yer verilecektir.

Çift taraflı kör hakemlik modelini benimseyen Bölgesel Kalkınma Dergisinin hakem süreçleri DergiPark sistemi üzerinden yürütülecektir. Aşağıdaki linklerden erişim sağlanabilen Dergimizin yayın politikasına uygun ve Bölgesel Bölgesel Kalkınma Dergisi Yazım Kurallarını dikkate alan, 10.000 kelimeyi aşmayacak özgün çalışmalarınızı; 7.000 kelimeyi geçmeyen literatür derlemelerinizi DergiPark sistemi üzerinden giriş yaparak yükleyebilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bolgeselkalkinmadergisi

İlk sayı için 17 Ekim 2022 tarihinden itibaren makalelerin sunulabileceği Dergimize, yurt içinden ve yurt dışından bütün bilim insanları ve araştırmacılarımızın ilgi ve desteğini bekliyoruz.