Coğrafi İşaret Tescilli Ürünler Eğitimi Tamamlandı

2 Ocak 2023

Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara Ticaret Odasının iş birliğinde yürütülen “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ticarileştirilmesi Programı” ilk bileşeni olan üretici eğitimleri tamamlandı.

Ajansımız ile Ankara Ticaret Odası (ATO) arasında yapılan protokol kapsamında yürütülen “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ticarileştirilmesi Programı”, Ankara’nın mevcut ve/veya potansiyel coğrafi işaret (Cİ) tescilli ürünlerine yönelik üretim, denetim ve pazarlama kapasitesini geliştirerek kırsal bölgelerde gelir ve istihdam yaratılmasına, yerel işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve kırsal-kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Program iki ana bileşenden oluşmaktadır. İlk bileşen olan “Coğrafi İşaret Tescilli Ürünler Eğitimi” kapsamında ticarileştirme potansiyeli yüksek olan coğrafi işaret tescilli ürün üreticilerinin başat hedef grubu oluşturduğu üretici odaklı kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenmiştir. Eğitimler, Ankara’nın Cİ tescilli ürünlerinden hızlı ticarileştirme potansiyeli olduğu değerlendirilen Beypazarı Kurusu, Beypazarı Havuç Lokumu, Polatlı Soğanı, Ankara Erkeç Pastırması, Ayaş Dutu, Ayaş Domatesi, Çubuk Turşusu ve Kalecik Karası Üzümü üreticilerine yönelik olarak Aralık ayı boyunca Çubuk, Ayaş, Kalecik, Polatlı ve Beypazarı ilçelerinde gerçekleştirilmiştir. 5 eğitim programına, ilgili ürünlerin Cİ tescilini alan kurumlar, Cİ tescilli ürün üreticileri ve satışını yapan temsilciler, ziraat odaları, ticaret odaları, ilçe tarım müdürlükleri ve yerel yönetim birimleri temsilcilerinden oluşan toplam 127 kişi katılım sağlamıştır.  Eğitim programında üreticilere coğrafi işaretin önemi, coğrafi işaret ve ekonomi, coğrafi işaret ve kırsal kalkınma, coğrafi işaretli ürünlerde sürdürülebilirlik, gıda güvenliği ve halk sağlığı, marka iletişimi ile coğrafi işaretli ürünler ve pazarlama iletişimi gibi alanlarda bilgi sunulmuştur. Eğitim sonrası katılımcılara uygulanan değerlendirme anketlerine göre, katılımcıların büyük bir çoğunluğu eğitimin üretim yetkinlikleri, satış ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirmeye katkı sağlayacağını düşündüklerini belirtmiş ve eğitimlerin daha fazla üretici odağıyla tekrarlanması talebinde bulunmuştur.

Eğitim programları tamamlanması ardından Ajans ve ATO “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ticarileştirilmesi Programı ikinci bileşeni olan “Üretici-Perakende Zincir Marketleri Eşleştirme Etkinliği” üzerinde çalışmaya başlamıştır. Söz konusu etkinlik kapsamında coğrafi işaret tescilli ürün üreticileri ile bu ürünlerin satışını yapabilecek perakende zincir market temsilcilerinin bir araya getirilmesi, birebir görüşmelerin yapılması ve yerel üreticiler için yeni pazar kanallarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Programla ilgili duyurular ve gelişmeler Ajans web sayfası üzerinden takip edilebilir.